vzor pro odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení Od Kupní Smlouvy Vzor

Odstoupení od kupní smlouvy vzor: Jak se bránit při problémech s nákupem?

Co je odstoupení od smlouvy Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní akt, kterým se spotřebitel zbavuje závazku plynoucího ze smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory podnikatele. Jde o právo dané zákonem, konkrétně občanským zákoníkem, a podnikatel jej nemůže nijak krátit. Spotřebitel má právo...