Právo

Nájemní Smlouva Byt

Nájemní smlouva byt: Na co si dát pozor a vyhnout se právním potížím?

Identifikace smluvních stran V této části smlouvy jasně a srozumitelně identifikujeme všechny zúčastněné strany. Uvádíme jejich plné názvy, sídla a identifikační čísla, pokud jsou k dispozici. V případě fyzických osob uvádíme jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Pokud některá ze stran...

Vzor Smlouvy

Potřebujete vzor smlouvy? Právo pro každého!

Co je vzor smlouvy? Vzor smlouvy je jako kuchařka pro právní dokument. Obsahuje předem připravený text, který pokrývá obvyklé situace a ustanovení pro daný typ dohody. Místo abyste psali smlouvu od nuly, můžete použít vzor jako výchozí bod a upravit ho podle svých konkrétních potřeb. Pamatujte si ale, že vzor smlouvy je jen...

Jak Dlouhá Je Výpovědní Lhůta

Výpovědní lhůta: Co potřebujete vědět?

Základní délka výpovědní lhůty Základní délka výpovědní lhůty v pracovním poměru činí ze zákona dva měsíce. Tato lhůta běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a platí pro obě strany – jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. To znamená, že pokud zaměstnanec...

Nájemní Smlouva Vzor

Bezchybná nájemní smlouva vzor: Průvodce pro pronajímatele i nájemce

Povinné náležitosti smlouvy Smlouva je dohoda dvou či více stran, která zakládá, mění nebo ruší jejich práva a povinnosti. Aby byla smlouva platná, musí splňovat určité náležitosti. Mezi povinné náležitosti smlouvy patří: označení smluvních stran, předmět smlouvy a projev shody vůle smluvních stran. Označení...

Výpočet Odškodnění Pracovního Úrazu

Pracovní úraz: Jak vypočítat odškodnění?

Pracovní úraz a odpovědnost zaměstnavatele Každý zaměstnavatel v České republice má ze zákona povinnost chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Tato povinnost se vztahuje i na situace, kdy dojde k pracovnímu úrazu. Zaměstnavatel nese odpovědnost za škodu, která zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu vznikla, a to...

Neschopenka Zpětně Víkend

Neschopenka zpětně o víkendu: Co říká zákon?

Neschopenka zpětně neplatí Neschopenka, tedy přesněji řečeno „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“, bohužel zpětně vystavit nelze. Platí pravidlo, že lékař ji může vystavit nejdříve v den, kdy vás prohlédne a vyhodnotí vaši pracovní neschopnost. Pokud tedy navštívíte lékaře až několik dní po tom, co...

Darovací Smlouva Nemovitost V Rodině Vzor

Darovací smlouva na nemovitost v rodině: Stáhněte si vzor zdarma!

Jasně a srozumitelně Komunikace je klíčová v každém vztahu, ať už jde o rodinu, přátele nebo kolegy. Když mluvíme jasně a srozumitelně, předcházíme nedorozuměním a konfliktům. Co to ale znamená v praxi? Především se vyjadřujte stručně a k věci. Zapomeňte na složité větné konstrukce a odborné termíny, kterým...

Nemoc V Ochranné Lhůtě A Evidence Na Úřadu Práce

Nemoc v ochranné lhůtě: Co s úřadem práce?

Ochranná lhůta: Stručné shrnutí Ochranná lhůta je časový úsek, během kterého je autor, interpret, výrobce nebo jiný subjekt chráněn autorským právem. V České republice se délka ochranné lhůty liší v závislosti na druhu díla. Obecně platí, že autorská práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Pro...

Plná Moc Pro Přepis Auta

Plná moc pro přepis auta: Kdy a jak ji správně sepsat?

Definice plné moci Plná moc je dokument, kterým jedna osoba (zmocnitel) pověřuje druhou osobu (zmocněnce), aby ji zastupovala a jednala jejím jménem v určité věci. Zmocněnec pak jedná s třetími stranami přímo jménem zmocnitele. Plná moc musí být vždy písemná a podepsaná zmocnitelem. V některých případech je...

Pracovní Poměr A Dohoda O Provedení Práce U Jednoho Zaměstnavatele Daně

Dvojí příjem u jednoho šéfa: Co na to daně?

HPP a DPČ u jednoho zaměstnavatele: Je to možné? Ano, je možné mít u jednoho zaměstnavatele zároveň hlavní pracovní poměr (HPP) a dohodu o provedení práce (DPČ). Zákoník práce to nezakazuje. Důležité je dodržet podmínky obou smluv. U DPČ je to zejména rozsah maximálně 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. ...