Městská policie Praha - Práce, volná místa a nábor

Městská policie Praha je samostatnou bezpečnostní složkou, za kterou zodpovídá dané město. Městská policie má mnohem menší pravomoci než je tomu u Policie ČR. Městská policie hlavního města Prahy dohlíží na pořádek ve všech lokalitách Prahy, každý obvod má svoje sídlo na strategické adrese tak, aby mohl pokrýt co největší území (městská policie Praha 12, městská policie Praha 13, městská policie Praha 14). Městská policie hl. m. Prahy spolupracuje ze všemi bezpečnostními složkami, zejména s obvodním oddělením (bezpečnost obyvatel) a dopravní policií, kde pomáhá s dodržováním rychlosti a správném parkování vozidel. Vykonává městská policie Praha odtahy? Ano, jednou z nejčastějších činností MP jsou právě odtahy vozů, které parkují na nesprávném místě. Každé město si MP financuje samo, strážníci proto spadají pod příslušný městský úřad, podřizují se danému městu a řeší jeho požadavky.

Městská policie Praha - Volná místa

Tak jako je tomu u ostatních bezpečnostních složek, i MP v Praze pořádá výběrová řízení na nové strážníky. Práce u městské policie Praha je specifická hlavně tím, že je zde více turistů než ve zbytku měst v ČR. Především městská policie Praha 1 a městská policie Praha 2 musí řešit nejvíce rušení nočního klidu a další drobné přestupky. Ovšem i sídliště jsou vyhlášené pro svojí vysokou kriminalitu. Městská policie hlavního města Prahy je kolektiv lidí, kteří drží spolu.

Městská policie Praha - Nábor

Městské policie hlavního města Prahy vypisují výběrová řízení, která můžete aktuálně vidět na jednotlivých internetových stránkách příslušné městské policie, dle městské části, pod kterou daná pobočka městské policie spadá a kterou má na starost. Samotný nábor k městské policii Praha je vyhlašován jen jednou za čas a každý uchazeč samozřejmě musí projít jak psychickými tak fyzickými testy, které jsou pro každého stejné a nejedná se o nic jednoduchého. Samotné testy se liší jen různým počtem cviků u žen a mužů. Další kritéria jsou trestní bezúhonnost, dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, věk nad 21 let, zdravotní způsobilost a spolehlivost, takováto kritéria má Městská policie Praha.Samotná práce strážníka městské policie skutečně není jednoduchá a většinou se slouží na 12ti hodinové směny, víkendy a svátky nevyjímaje. Strážník městské policie by měl vlastnit řidičský průkaz skupiny B. Městská policie nabízí pro nové strážníky zajímavé benefity v podobě příspěvků (bydlení, doprava, stravenky, dovolená). V současné době městská policie Praha uchazeče přibírá, veškeré informace naleznete na webových stránkách www.mppraha.cz.

MPPraha.cz - Volná místa
Strážník městské policie s odznakem MP Praha. Foto: mppraha.cz

Městská policie Praha 1

Jedním z nejproblémovějších úseků má na starosti městská policie Praha 1. Jedná se o území kolem Václavského náměstí a přilehlých uliček. Kde je kriminalita nejvyšší a strážníci se zde musejí potýkat hlavně s cizinci a bezdomovci. Proto jsou zde některé hlídky posíleny, a vy tak můžete vidět pochodovat strážníky v celé Praze 1 skoro kdykoliv. Obvodní ředitelství mppraha.cz sídlí na adrese Nové město, Opletalova 19, kontakt 222025192.

Městská policie Praha 2

Podobně jako je tomu u Prahy 1, tak i v této lokalitě jsou strážníci vystaveny vlivu cizinců, kteří se zde chovají ne vždy dobře. Strážníci se specializují také na prevenci kriminality a chodí do základních škol, aby představili svoji práci a dětem vysvětlili jak se chovat v situaci, kdy hrozí nebezpečí. Městská policie Praha 2 sídlí na adrese Korunní 15/734, kontakt 222025250. Webové stránky jsou rovněž mppraha.cz.

Městská policie Praha 3

MPPraha.cz - Nábor
Náhled na webové stránky městské policie Praha. Foto: mppraha.cz

MPPraha v této územní části Prahy se specializuje na děti a seniory. Pořádá pro ně různá setkání, tábory, jezdí do škol a domovů pro seniory. Hlavním cílem je informovat seniory o důležitosti neotvírat cizím lidem, jak se bránit při napadení a co dělat v případě rušení nočního klidu. Posíleny jsou také hlídky v ranních hodinách, především na přechodech u základních škol. Děti se učí jak správně přecházet silnici a jak nemluvit s cizími lidmi. Městská policie Praha 3 sídlí na adrese Lupáčova 14, kontakt 222025128.

Městská policie Praha 4

Městská policie Praha 4 zřídila na svém webu informační portál, kde mohou všichni obyvatelé této lokality hlásit přestupky či páchání trestné činnosti. Můžete zde napsat, že jste byli svědky drobné krádeže, zda je přítomen bezdomovec, který narušuje pořádek nebo kde sousedé špatně parkují. Na všechny tyto otázky vám bude zodpovězeno a bude sjednán pořádek. Adresa MP Táborská 372/36, Nusle, kontakt 222025307, webová stránka s informacemi o MPPraha 4 je www.praha4.cz, nikoliv tedy mppraha.cz.

Městská policie Praha 5

Mezi největší městské části Prahy patří Praha 5, charakteristickou část tvoří letohrádky a zahrádky. Proto je zde opět trochu jiná kriminalita, než ve zbytku Prahy. Luxusní sídla, která jsou součástí této lokality jsou terčem zlodějů a letní sídla jsou hojně navštěvována hlavně v zimě bezdomovci. Městská policie Praha 5 ve spolupráci s Policií ČR hlídá dané lokality. Adresa Kobrova 1366, kontakt 222025360.

Městská policie Praha 7

praha.eu
Náhled na webové stránky hlavního města Prahy. Foto: praha.eu

Městská policie pro Prahu 7 - obvodní ředitelství sídlí na adrese Argentinská 1098/17, 17000 Praha v městské části Holešovice. Kontaktní telefon na místní oddělení je +420 222 025 970, nebo můžete také použít telefonní číslo +420 222 025 965. Dále pobočka městské policie Praha 7 - okrsková služebna sídlí na adrese Bubenská 1477/1, Praha, rovněž městská část Praha - Holešovice, telefonní kontakt na pobočku je +420 220 912 058.

Městská policie Praha 10

Tato městská část se potýká s nejčastější krádeží aut a věcí z nich v celé Praze. Ovšem poslední dobou se tento trend zastavil a navíc pomalu klesá. Je to díky zásluze strážníků, kteří každý den křižují uličky této části a dbají na preventivní opatření. Posíleny jsou hlídky v problémových částech a na parkovištích. Na tomto území sídlí hlavní městská policie v čele s ředitelem Ing. Eduardem Šusterem, na adrese Městská policie Praha korunní 98, kontakt 222025000.

Městská policie Praha 11

Postrachem všech strážníků je Jižní město, které se rozkládá na většinovém území Prahy 11. je pravda, že kriminalita v posledních letech ubyla, ale není tomu tak dávno, kdy se lidé báli vycházet a krádeže byly na denním pořádku. V současné době řeší strážníci především odtahy. Městská policie Praha má k dispozici více odtahových parkovišť, kde si budete moci své auto převzít. Cena za odtah je v současné době 1300 Kč, plus další poplatky. Sídlo MPPraha.cz je Jižní město - Háje, Markušova 1555, kontakt 222025674.

Ostatní městské policie v Praze

Městské policie hlavního města Prahy jsou v každé městské části a dohlíží na bezproblémový chod a hlavně na bezpečnost občanů. Každá část se zaměřuje na jiný druh kriminality a spolupráci s ostatními bezpečnostními složkami. Městská policie Praha 6 a městská policie Praha 7 mají společný preventivní program pro seniory a základní školy. Městská policie Praha 8 a městská policie Praha 9 úspěšně eliminují kriminální činnost. Za posledních pár let ve všech čtyřech obvodech je zaznamenán úbytek drobných krádeží. Městská policie v těchto obvodech se také zaměřuje na odtahy.

Městská policie Praha je největší městskou policií v ČR a má na starosti také největší území a nejvíce kriminálních případů v celé ČR. Tam kde jsou strážníci městské policie viděni pravidelně, je znatelně bezpečněji. Proto se v následujících letech MPPraha bude snažit rozšířit své řady, a poskytnout tak obyvatelům Prahy a turistům bezpečí a spokojený život. Jestliže si myslíte, že máte na to být městským strážníkem v Praze, přihlaste se do výběrového řízení. Oficiální webové stránky MP Praha jsou www.mppraha.cz.