Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má bezpečnostní složka Policie České republiky útvary a co každý útvar pro správných chod, bezpečnost a spolupráci dělá. Bezpečnostní složka policie České republiky spadá konkrétně přímo pod Ministerstvo vnitra České republiky. Například pátrání po osobách českou policií v celorepublikovém měřítku zasáhne všechny složky PČR na všech úrovních. Každý odstavec se bude věnovat útvaru, který popíšeme tak, abyste se v něm orientovali a česká policie vás nijak nepřekvapila. Policie České republiky se dělí na základní sekce dle územní způsobilosti a to konkrétně na Policejní prezidium a Útvary policie s celorepublikovou působností. Policejní prezidium se dělí na krajské ředitelství policie a na městské ředitelství.

Policejní prezidium

PČR řídí Policejním prezidium, které je nadřazené všem Policejním útvarům v ČR. V čele stojí policejní prezident (od 2014 Tomáš Tuhý), který je volen ministerstvem vnitra. Více o Ministerstvu vnitra České republiky na mvcr.cz. Policejní prezidium má různé odbory, které dohlížejí na bezproblémový chod všech útvarů PČR, jako je například dopravní policie, kriminální policie, cizinecká policie, ale také personální odbor, ředitel pro podporu výkonu služby nebo operační odbor. Celkově je takovýchto odborů na Policejním prezidiu deset.

Policie s celorepublikovou působností

Útvary s celorepublikovou působností se zabývají problémy v celé republice. Mají na starosti bezpečnost občanů, potírání trestné činnosti, speciální jednotky a útvary, boj proti korupci, organizovaného zločinu a finanční kriminalitě nebo celostátně hledané osoby policií ČR. Jedná se o vysoce specializované útvary s vyškolenými pracovníky. Útvarů s celorepublikovou působností je třináct a my si každý útvar popíšeme tak, abyste věděli základní informace o každém z nich. Všechny útvary s celorepublikovou působností mají sídlo v Praze. Jestliže se chcete dostat ke speciálním útvarům Policie ČR, volná místa jsou velice těžce dostupná, musíte prokázat fyzickou, psychickou a morální odolnost. Státní Policie s celorepublikovou působností spolupracují s ostatními státy hlavně s policií Německa, Polska a Rakouska, Policie Slovenské republiky není výjimkou.

Policisté v akci
Zahraniční policejní protiteroristická jednotka v akci. Foto: policejninoviny.cz

Kriminalistický ústav Praha

Kriminální policie je vysoce specializovaný útvar Policie ČR s dlouhou historií. Hlavní náplní práce kriminalistů je znalecká a kriminalistickotechnická činnost v oborech, jako jsou kriminalistika, písmoznalectví, elektrotechnika, chemie a také strojírenství. Od roku 2007 získala Kriminální policie Praha akreditaci v oboru znalecké činnosti, čímž se stala specialistou na forenzní zkoušení. Kriminální policie má dnes dvacet podoborů, které se specializují na jednotlivá odvětví proto, aby byl co nejpřesněji a nejrychleji dopaden pachatel.

Policie ČR hledané osoby zadá do registru hledaných osob a kriminalistický ústav díky získaným důkazům dokáže pachatele analyzovat. Spolupráce je v tomto útvaru velice ceněná, kriminální policie může spolupracovat s dalšími složkami jako je třeba vojenská policie.

Ředitelství služby cizinecké policie

Vysoce specializované služby zabývající se odhalováním nelegální migrace, řešení trestné činnosti spáchané v souvislosti s přechodem hranic, uplatňování represivních opatření vůči cizincům na území ČR. Cizinecká policie Praha provádí kontrolu povolení pobytu, rozhoduje o udělení víz a celkově pomáhá k bezproblémovému a bezpečnému pobytu cizinců v ČR. Cizinecká policie Praha je hlavním útvarem skládajícím se z dalších krajských cizineckých policií, například Cizinecká policie Brno, České Budějovice, Plzeň a další.

Státní policie a cizinecká policie provádí různé pobytové kontroly společně. Jestliže jsou hledané osoby jiné národnosti, Policie České republiky hledané osoby nahlásí na cizineckou policii ke spolupráci. Také Policie Slovenské republiky nebo vojenská policie spolupracuje s cizineckou policií.

Protikorupční policie

Logo MVČR
Ministerstvo vnitra České republiky, pod které spadá státní policie. Foto: mvcr.cz

Česká policie má další tři útvary, které vyšetřují korupci, finanční kriminalitu, organizovaný zločin a zločin komunismu. Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV (služba kriminální policie a vyšetřování) – Protikorupční policie je vysoce specializovaný útvar, který řeší celorepublikovou trestnou činnost toho nejvyššího kalibru. Protikorupční policie se specializuje na nejnebezpečnější formy korupce, finanční kriminality a závažné hospodářské činnosti. Protikorupční policie je v současné době velice zaměstnaným útvarem, organizovaný zločin je na vzestupu.

Protikorupční Policie České republiky hledané osoby zadává do celosvětového registru, protože zločin nezná hranice ani zákony. Stránka www.policie.cz hledané osoby uveřejňuje. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV - zločin, který je vysoce specifický a v současné době velice rozšířený. Jedná se o politické a ekonomické aspekty. Hlavním cílem organizovaného zločinu je získat maximální zisk a společenské postavení díky všem prostředkům.

Česká policie se snaží jakýmkoliv legálním způsobem tento druh činu potírat. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV - základním cílem tohoto útvaru je odhalovat trestné činy, které byly spáchány v letech 1948 – 1989 StB.

Speciální útvary

Samozřejmě i česká policie má svoje speciální útvary, které jsou zapotřebí zmínit. Jedná se o vysoce kvalifikované policisty, kteří prošli těmi nejnebezpečnějšími a nejpřísnějšími prověrkami v ČR. Jsou to tyto útvary: Útvar speciálních činností SKPV (služba kriminální policie a vyšetřování) – útvar mající za úkol chránit svědky trestných činností. Útvar zvláštních činností SKPV – útvar provádějící odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu, sledování osob (celostátně hledané osoby policií ČR do tohoto útvaru nespadají) a další speciální úkony.

Útvar rychlého nasazení – speciální jednotka bojující proti terorismu. Další speciální útvary jsou Letecká služba – spolupráce při dopravní nehodě, při hledání pohřešovaných osob (Policie České republiky hledané osoby společně s leteckou službou nachází mnohem rychleji). Národní protidrogová centrála SKPV se specializuje na nelegální držení psychotropních a omamných látek. Spolupracuje s Toxi týmem (Toxi-tým Policie České republiky Zlín, Plzeň a další města ČR) a Pyrotechnická služba - slouží k vyhledávání, uchovávání, zneškodňování a další manipulaci s municí, výbušninami a pyrotechnickými výrobky.

Útvary pro ochranu

Hradní stráž
Policejní přehlídka, konkrétně se jedná o hradní stráž Praha. Foto: army.cz

Velice důležitým odvětvím státní policie je také ochrana prezidenta a ústavních činitelů. Sem patří veškeré bezpečnostní opatření pro dokonalou ochranu prezidenta a ostatních činitelů. Pro více informací určitě navštivte muzeum policie. Adresa muzea: Muzeum policie - Praha 2, Ke Karlovu 453/1, 128 00. Česká policie dbá na bezpečnost prezidenta, střeží budovy ve kterých jsou přítomni chráněné osoby, spolupracuje s dalšími složkami Policie ČR (dopravní policie) pro úplnou ochranu. Chcete-li se dozvědět více o ochraně prezidenta klikněte také na web www.policie.cz.

Krajská a městská ředitelství

Krajská ředitelství mají za úkol plnit bezpečností úkoly v rámci svého kraje. Patří sem dopravní policie, kriminální policie, odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál a další, ovšem vojenská policie sem nepatří. Každé Krajské ředitelství policie má svoje sídlo ve větších městech. Krajské ředitelství Policie ČR můžete najít na adrese: KŘ Policie Trutnov, KŘ Policie ČR Zlín, KŘ Policie České republiky Brno nebo Krajské ředitelství Policie České republiky Olomouc. Naopak Městská ředitelství sídlí ve velkých městech ČR na adrese jako je Městské ředitelství PČR Praha, MŘ Policie ČR Brno nebo MŘ Policie ČR Ostrava.

Jestliže se hledají osoby, které spáchají trestný čin v rámci kraje a hrozí útěk pachatele do jiných krajů, osoba se zaregistruje do systému - Celostátně hledané osoby policií ČR, a tím se dostává do hledáčku všech krajů. Na www.policie.cz – hledané osoby naleznete.

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Generální inspekce policie ČR byla zrušena, nyní jí vykonává Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), jedná se o speciální samostatnou bezpečnostní složku spadající pod ministerstvo spravedlnosti. Generální inspekce policie ČR se zabývá trestnými činy policistů. Zákon o Policii České republiky naleznete na internetu a právní předpisy na www.policie.cz.

Chcete se dozvědět vše o PČR? Hymna policie, hodnosti policie, muzeum policie, zabavená auta na prodej policií? Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách v levém menu. Na závěr chceme pouze zmínit, že zákon o Policii České republiky musí dodržovat každý policista, bez rozdílu, jelikož právě policisté jsou rukou tohoto zákona.