kopie živnostenského listu

Kopie Živnostenského Listu

Potřebujete kopii živnostenského listu? Právo na vaší straně!

Právní účinnost kopie Kopie dokumentu, ať už jde o prostou kopii nebo o kopii s ověřením, nemá stejnou právní sílu jako originál. Obecně platí, že kopie slouží pouze jako důkaz o existenci a obsahu originálu. Prokazuje, že originál existuje a jaký je jeho obsah v okamžiku pořízení kopie. Nicméně, ověřená kopie má...