dokument umožňující změnu vlastnictví vozidla

Plná Moc Pro Přepis Auta

Plná moc pro přepis auta: Kdy a jak ji správně sepsat?

Definice plné moci Plná moc je dokument, kterým jedna osoba (zmocnitel) pověřuje druhou osobu (zmocněnce), aby ji zastupovala a jednala jejím jménem v určité věci. Zmocněnec pak jedná s třetími stranami přímo jménem zmocnitele. Plná moc musí být vždy písemná a podepsaná zmocnitelem. V některých případech je...