Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

výpovědní lhůta a nemocenská

Výpovědní Lhůta A Nemocenská

Výpovědní lhůta a nemocenská: Co potřebujete vědět?

Nemocenská výpovědní lhůtu neprodlužuje Doba strávená na nemocenské se vám do výpovědní lhůty nezapočítává. Výpovědní lhůta začíná běžet až dnem následujícím po dni skončení pracovní neschopnosti. Pokud tedy onemocníte během výpovědní lhůty, její běh se přeruší a pokračuje až po vašem návratu do...