Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

konkludentní

Konkludentní

Konkludentní jednání v právu: Kdy mlčení znamená souhlas?

Definice konkludentního jednání Konkludentní jednání je takové jednání, které není vyjádřeno slovy (písemně ani ústně), ale je vyvozováno z chování dané osoby. Jde o projev vůle, který je zřejmý z okolností a z jednání, které ho doprovází. Typickým příkladem je nákup v samoobsluze. Zákazník nedává slovní...