Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

kolik je dědická daň

Kolik Je Dědická Daň

Dědická daň: Kolik vás bude stát?

Dědicové první skupiny: Do této skupiny patří manžel, děti, vnoučata a rodiče zemřelého. Tito dědicové dědickou daň neplatí. Dědicové první skupiny, tedy manžel, děti, vnoučata a rodiče zemřelého, mají v České republice od roku 2014 velkou výhodu – dědickou daň neplatí. Tato výjimka se vztahuje na veškerý...