Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

jednoduchá smlouva o dílo vzor

Jednoduchá Smlouva O Dílo Vzor

Potřebujete jednoduchou smlouvu o dílo vzor? Tady ho najdete!

Identifikace smluvních stran (jméno, adresa, IČO) Tato část smlouvy o dílo jasně a srozumitelně identifikuje obě strany uzavírající smlouvu. Na jedné straně vystupuje objednatel, tedy ten, kdo si dílo objednává a bude za něj platit. Na straně druhé je to zhotovitel, kdo se zavazuje dílo provést. U fyzických osob uvádíme...