Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

informace o zdanění odstupného

Jak Se Daní Odstupné

Odstupné a daně: Co potřebujete vědět

Definice odstupného v zákoníku práce Zákoník práce pojem odstupné přímo nedefinuje. V § 75a odst. 1 však stanoví, že pokud dává zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodne se zaměstnancem na rozvázání pracovního poměru z týchž důvodů, má zaměstnanec nárok na...