Autor Lucie Kliková

Lucie Kliková

Články od Lucie Kliková

Jak policie sleduje tvůj mobil?

Ztratil jsi mobil? Nebo se ti ho někdo ukradl? V tom případě ti policie pravděpodobně nabídne pomoc s jeho lokalizací. Ale jak to vlastně funguje? Jak se dá zjistit poloha mobilního telefonu?Existuje hned několik metod, které policie může použít:1. Sledování polohy v síti operátoraVáš mobilní telefon je v neustálém...

Městská policie Praha - Práce, volná místa a nábor

Městská policie Praha je samostatnou bezpečnostní složkou, za kterou zodpovídá dané město. Městská policie má mnohem menší pravomoci než je tomu u Policie ČR. Městská policie hlavního města Prahy dohlíží na pořádek ve všech lokalitách Prahy, každý obvod má svoje sídlo na strategické adrese tak, aby mohl pokrýt co...

Vojenská policie - Ministerstvo obrany ČR

Vojenská policie ČR je samostatnou bezpečnostní složkou České republiky. Spadá pod ministerstvo obrany. V čele stojí náčelník vojenské policie, kterého jmenuje ministr obrany, náčelník je tedy ministerstvu obrany přímo podřízen a plní jeho rozkazy. Podobně jako je tomu u Policie ČR je vojenská policie rozdělena na...

Cizinecká policie České republiky

Cizinecká policie je zvláštní a vysoce specializovaná složka policie České republiky. Zabývá se problémy spojené s cizinci na území ČR. Cizinecká policie povoluje vstup cizincům, odhaluje nelegální migraci a řeší trestné činy spojené s překračováním hranic. Ředitelství cizinecké policie je nejvyšším orgánem...

Městská policie a obecní policie

Obecní policie je orgánem obce, který zajišťuje bezproblémový a hlavně bezpečný chod celého města či obce. Tato obec plně financuje strážníky a celý chod stanice. Městskou policii může vytvořit každá obec nebo město a poté jí zrušit. Obecní policii řídí starosta a určí se jeden velitel strážníků, který...

Krajské ředitelství policie České republiky

Krajská ředitelství mají na starost bezproblémový chod jednotlivých krajů v České republice. Policie ČR jich uznává 14. My si v tomto článku napíšeme, které to jsou a dozvíte se kde se zabývají více prevencí, kde jsou nejlepší policisté v soutěžích nebo jaký kraj je nejlepší v objasňování zločinů. Krajská...

Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má bezpečnostní složka Policie České republiky útvary a co každý útvar pro správných chod, bezpečnost a spolupráci dělá. Bezpečnostní složka policie České republiky spadá konkrétně...

Policie ČR - Policie České republiky

Vítejte na vzdělávacích webových stránkách, které jsou věnovány všem bezpečnostním složkám ČR a také všem policistům a policistkám, kteří každý den hájí zákon a neváhají při tom nasazovat své vlastní životy. Tyto webové stránky nejsou oficiální webové stránky Policie ČR. V České republice působí několik...