Nárok na dovolenou během druhé mateřské dovolené: Co potřebujete vědět

Druhá Mateřská Dovolená A Nárok Na Dovolenou

Nárok na dovolenou po MD

Druhá mateřská dovolená, často nazývaná také rodičovská dovolená, je obdobím, kdy se maminka může plně věnovat péči o své dítě. Mnoho žen si klade otázku, jak je to s nárokem na dovolenou po skončení mateřské. Během mateřské dovolené vám zaměstnavatel nemusí poskytnout dovolenou. Nárok na dovolenou vám začne vznikat až po nástupu zpět do práce. Dobrou zprávou je, že vám za dobu strávenou na mateřské dovolené nemůže zaměstnavatel krátit dovolenou za kalendářní rok. Vaše práva týkající se mateřské a dovolené jsou chráněna zákoníkem práce. Délka vaší dovolené se počítá podle délky vašeho pracovního úvazku a počtu odpracovaných dní po návratu z mateřské. Pokud si nejste jistá svými právy, obraťte se na svého zaměstnavatele nebo na Úřad práce ČR, kde vám rádi poradí.

Druhá MD a dovolená

Druhá mateřská dovolená s sebou přináší otázky ohledně dovolené. Máte-li nárok na druhou mateřskou dovolenou, vznikají vám i nároky na dovolenou? Odpověď zní ano. I během pobírání druhé mateřské vám běží nárok na dovolenou za kalendářní rok, a to ve stejném rozsahu jako u běžného zaměstnání.

Během mateřské dovolené, ať už první, druhé nebo třetí, jste chráněna zákoníkem práce. Zaměstnavatel vám nemůže krátit dovolenou za dobu strávenou na mateřské. Po skončení mateřské se tak můžete vrátit do práce a čerpat dny dovolené, které vám během rodičovské "naběhli".

Co se týče čerpání dovolené, máte několik možností. Dovolenou můžete čerpat hned po skončení mateřské dovolené, nebo si ji můžete rozdělit a část si vybrat později. Pamatujte však, že dovolenou je potřeba vyčerpat v daném časovém rámci, obvykle do konce následujícího kalendářního roku. V opačném případě vám hrozí propadnutí nevyčerpané dovolené.

Nezapomeňte, že je vždy nejlepší komunikovat se zaměstnavatelem a domluvit se na čerpání dovolené s dostatečným předstihem.

Výpočet dovolené po MD

Druhá mateřská dovolená a s ní spojený nárok na dovolenou často vyvolávají otázky. Je důležité si uvědomit, že mateřská dovolená, ať už první, druhá nebo třetí, se započítává do délky zaměstnání, na jejímž základě vzniká nárok na dovolenou. To znamená, že i během mateřské dovolené vám vzniká nárok na dovolenou za každý odpracovaný den, stejně jako kdybyste normálně pracovali.

Výpočet dovolené po MD se nijak neliší od běžného výpočtu. Základní výměra dovolené v České republice činí 4 týdny za rok. Pokud vám tedy v průběhu mateřské dovolené vznikl nárok na dovolenou, máte právo si ji vybrat po skončení mateřské dovolené. Zaměstnavatel vám v tom nesmí bránit a je povinen vám dovolenou poskytnout v souladu se zákoníkem práce a vašimi požadavky, pokud to umožňuje chod firmy.

Práva týkající se mateřské a dovolené jsou komplexní a je vhodné se v nich orientovat. Nebojte se obrátit na odborníky, kteří vám s výpočtem a uplatněním vašeho nároku na dovolenou pomohou.

Poměrná dovolená

Poměrná dovolená je důležitým aspektem při návratu do práce po druhé mateřské dovolené. Během mateřské dovolené vám totiž i nadále náleží dovolená, i když v omezené míře. Zákoník práce hovoří jasně: za každý kalendářní měsíc mateřské dovolené vám vzniká nárok na jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. To znamená, že pokud jste na mateřské dovolené celý rok, máte nárok na poměrnou část dovolené v délce jednoho měsíce.

Tato poměrná dovolená se vám přičítá k dovolené, na kterou byste měli nárok v běžném roce. Pokud se tedy vracíte do práce po druhé mateřské dovolené a máte nárok na 25 dní dovolené, a k tomu vám připadne 1 měsíc poměrné dovolené, budete mít celkem nárok na 2 měsíce dovolené.

Je důležité si uvědomit, že nárok na poměrnou dovolenou nevzniká automaticky. Je potřeba o ni u zaměstnavatele písemně požádat. Doporučujeme tak učinit co nejdříve po nástupu do práce, abyste si mohli dovolenou naplánovat a užít si zasloužený odpočinek.

Nevyčerpaná dovolená

Nevyčerpaná dovolená z období před druhou mateřskou dovolenou je důležitým aspektem, který by si maminky vracející se do práce neměly nechat ujít. Zákoník práce jasně stanovuje, že zaměstnavatel je povinen poskytnout vám dovolenou za kalendářní rok, ve kterém vám vznikl nárok na mateřskou dovolenou. Pokud jste tedy nestihla vyčerpat všechnu dovolenou před nástupem na druhou mateřskou, máte právo ji vyčerpat po návratu. Důležité je pamatovat na to, že nárok na dovolenou se vám krátí pouze za dobu čerpání rodičovské dovolené, nikoliv mateřské.

V praxi to znamená, že pokud vám například zbývalo 10 dní dovolené a nastoupila jste na druhou mateřskou dovolenou, po návratu do práce máte stále nárok na těchto 10 dní. Zaměstnavatel vám je nemůže krátit ani odmítnout jejich poskytnutí. V případě, že se setkáte s neochotou ze strany zaměstnavatele, neváhejte se obrátit na příslušný inspektorát práce. Je důležité znát svá práva a nenechat si je upírat.

Zrušení pracovního poměru

Zrušení pracovního poměru během druhé mateřské dovolené nebo čerpání nároku na dovolenou po ní je upraveno Zákoníkem práce a chrání zaměstnance v této zranitelné fázi života. Zaměstnavatel nemůže dát výpověď zaměstnankyni, která je na mateřské dovolené, a to ani v případě, že by se jednalo o organizační změny ve firmě. Výjimku tvoří pouze případy, kdy je firma v úpadku nebo propuštění povoluje Úřad práce.

Po skončení mateřské dovolené má zaměstnankyně nárok na čerpání řádné dovolené. Během čerpání dovolené je chráněna stejně jako na mateřské a zaměstnavatel jí nemůže dát výpověď. Zaměstnankyně se tak nemusí obávat ztráty zaměstnání ani po návratu z druhé mateřské dovolené.

Je důležité si uvědomit, že práva týkající se mateřské a dovolené jsou komplexní a je vhodné se v případě nejasností obrátit na odborníka, například na právníka specializujícího se na pracovní právo nebo na příslušný odbor Úřadu práce.

Evidence odpracované doby

Druhá mateřská dovolená, i když je to krásné období, s sebou přináší spoustu otázek ohledně pracovních práv. Jednou z nich je i evidence odpracované doby a její vliv na dovolenou. Během mateřské dovolené, ať už první, druhé nebo třetí, vám běží pracovní poměr, i když nepobíráte mzdu. Stále jste zaměstnancem a váš zaměstnavatel má povinnost evidovat vaši pracovní dobu, respektive absenci v práci z důvodu čerpání mateřské dovolené. Tato evidence je důležitá pro váš nárok na dovolenou. I když jste na mateřské a fakticky nepracujete, máte nárok na dovolenou. Délka dovolené se odvíjí od odpracované doby, respektive doby, za kterou vám náleží náhrada mzdy. To znamená, že čím déle jste v zaměstnání a čím více dní v roce odpracujete, tím delší dovolená vám náleží. Pokud tedy nastoupíte na druhou mateřskou dovolenou, evidence odpracované doby z prvního zaměstnání a doby strávené na první mateřské dovolené ovlivní délku vaší dovolené po návratu z druhé mateřské.

Náhrada mzdy za dovolenou

Během druhé mateřské dovolené vám nevzniká nárok na dovolenou. Je to logické, protože v tomto období nepracujete a nemáte z čeho si dovolenou čerpat. Nárok na dovolenou vám opět začne vznikat až po nástupu do práce po skončení druhé mateřské dovolené.

A co náhrada mzdy za dovolenou? Tady je situace trochu složitější. Náhrada mzdy za dovolenou se totiž počítá z průměrného výdělku, a ten se během mateřské dovolené nepočítá. Pokud tedy nastoupíte po druhé mateřské dovolené zpět do práce, bude se vám náhrada mzdy za dovolenou počítat z průměrného výdělku před nástupem na druhou mateřskou dovolenou.

Může se stát, že se vám to vyplatí, pokud jste před nástupem na druhou mateřskou dovolenou pobírali vyšší mzdu než po nástupu. V opačném případě se vám vyplatí si dovolenou vyčerpat ještě před nástupem na druhou mateřskou dovolenou.

V každém případě je důležité si před nástupem na druhou mateřskou dovolenou promluvit s personalistou nebo mzdovou účetní a zjistit si, jaká varianta je pro vás výhodnější.

Dovolená a nemocenská

Druhá mateřská dovolená, často nazývaná také rodičovská dovolená, je obdobím, kdy se jeden z rodičů stará o dítě. Během této doby má zaměstnanec nárok na rodičovský příspěvek. Co se ale děje s dovolenou?

Během mateřské a rodičovské dovolené vám zaměstnavatel dovolenou standardně nenárokuje. Nárok na dovolenou se řídí zákoníkem práce a záleží na odpracované době. Za každý měsíc mateřské nebo rodičovské dovolené vám vzniká nárok na jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. To znamená, že pokud je vaše dovolená například 20 dní a vy jste 6 měsíců na rodičovské dovolené, po návratu do práce budete mít nárok na 10 dní dovolené (6/12 z 20).

Důležité je zmínit, že zaměstnavatel vám nesmí dát výpověď během mateřské ani rodičovské dovolené. Máte tedy jistotu, že po návratu z rodičovské dovolené budete mít stále své místo.

V případě nemoci během mateřské nebo rodičovské dovolené nemáte nárok na nemocenskou. Během čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené jste totiž z pohledu zákona považováni za osoby, které nepracují, a proto nevzniká nárok na dávky nemocenského pojištění.

Přehled zákoníku práce

Druhá mateřská dovolená, někdy nazývaná také rodičovská dovolená, navazuje na první mateřskou dovolenou a trvá maximálně do tří let věku dítěte. Nárok na ni má matka i otec dítěte, a to i v případě, že první mateřskou dovolenou čerpala matka. Zákoník práce umožňuje rodičům čerpat druhou mateřskou dovolenou souběžně, a to i s částečným úvazkem u zaměstnavatele.

Během čerpání druhé mateřské dovolené má rodič nárok na rodičovský příspěvek, jehož výše se odvíjí od předchozího příjmu a zvolené délky čerpání. Důležité je zmínit, že čerpání rodičovské dovolené nemá vliv na nárok na dovolenou za kalendářní rok. Za každý měsíc čerpání druhé mateřské dovolené vzniká rodiči nárok na 1/12 dovolené za kalendářní rok. Po skončení rodičovské dovolené má rodič právo vrátit se na svou původní pozici u zaměstnavatele. V případě, že to není možné, je zaměstnavatel povinen nabídnout mu jinou, srovnatelnou pozici.

Zákoník práce chrání rodiče na rodičovské dovolené před výpovědí a zaručuje jim právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou i v dalších letech. Práva a povinnosti rodičů a zaměstnavatelů v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou komplexní a je vhodné se s nimi detailně seznámit.

Kontakty na úřady práce

Pro zodpovězení specifických otázek ohledně vaší situace a pro získání aktuálních informací o nárocích na dovolenou v souvislosti s druhou mateřskou dovolenou se obraťte na příslušné instituce. Úřad práce ČR je vaším primárním kontaktním místem pro informace o mateřské a rodičovské dovolené. Můžete je kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo osobně na pobočce v místě vašeho bydliště. Dalším zdrojem informací je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které stanovuje legislativu v této oblasti. Pro právní poradenství v otázkách pracovního práva a nároků s ním spojených se obraťte na advokáta specializujícího se na pracovní právo. Nezapomeňte, že každý případ je individuální a je důležité získat informace relevantní pro vaši konkrétní situaci.