Výpověď a neschopenka: Co potřebujete vědět?

Výpověď A Neschopenka

Platnost výpovědi během nemoci

Obecně platí, že pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby, a to i v případě, že je zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Existuje však jedna důležitá výjimka: pokud zaměstnanec onemocní v průběhu výpovědní doby a jeho pracovní neschopnost trvá až do jejího konce, ochrana se prodlužuje. To znamená, že pracovní poměr neskončí dnem, který byl uveden ve výpovědi, ale až dnem skončení pracovní neschopnosti. Tato ochrana se ale nevztahuje na případy, kdy si zaměstnanec pracovní neschopnost způsobil úmyslně, například z důvodu nadměrného požívání alkoholu. V takovém případě by pracovní poměr skončil standardně uplynutím výpovědní doby.

Výjimky ze zákazu výpovědi

Zákoník práce chrání zaměstnance před náhlou ztrátou zaměstnání. Existují však situace, kdy je možné dát zaměstnanci výpověď i přes obecný zákaz. Tyto situace nazýváme výjimky ze zákazu výpovědi.

Mezi nejčastější výjimky patří organizační změny u zaměstnavatele, například rušení nebo přemístění pracoviště, nadbytečnost zaměstnance z důvodu zavedení nových technologií, neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance i přes upozornění a projednání, nebo porušování pracovních povinností.

V těchto případech je důležité, aby zaměstnavatel postupoval v souladu se zákoníkem práce a poskytl zaměstnanci všechny zákonné náležitosti, jako je například odstupné a výpovědní doba.

Délka ochranné lhůty

Ochranná lhůta, po kterou se považuje zaměstnanec po skončení pracovního poměru za osobu se zdravotním postižením, trvá 6 měsíců. Během této doby se na něj vztahují stejná práva a povinnosti jako v době trvání pracovního poměru. Zaměstnavatel nesmí dát výpověď zaměstnanci, který je v ochranné lhůtě, s výjimkou některých případů stanovených zákoníkem práce, jako je například zrušení zaměstnavatele. V případě porušení těchto pravidel se zaměstnanec může bránit soudní cestou.

Následky neplatné výpovědi

Pokud vám dá zaměstnavatel neplatnou výpověď, je důležité vědět, jak se bránit. Neplatná výpověď je právně neúčinná, takže pracovní poměr trvá i nadále. Zaměstnavatel vám musí dále platit mzdu a odvádět za vás pojištění, a to i v případě, že již nechodíte do práce. Pokud se chcete bránit neplatné výpovědi, musíte podat žalobu k soudu. Soud poté rozhodne o platnosti výpovědi. V případě, že soud shledá výpověď za neplatnou, budete moci požadovat, aby vás zaměstnavatel dále zaměstnával, a to za stejných podmínek jako před výpovědí. Můžete se s ním také dohodnout na ukončení pracovního poměru dohodou s finančním odstupným.

Praktické rady a doporučení

Ať už se chystáte na cokoli, pár tipů se vždycky hodí. Nepodceňujte plánování a přípravu. Sepište si seznam věcí, které potřebujete zařídit nebo sbalit, ať na nic nezapomenete. Informujte se o aktuálním počasí a přizpůsobte tomu oblečení i vybavení. Nebojte se požádat o radu zkušenější, jejich tipy vám můžou ušetřit čas i starosti. Ať už se vydáte kamkoli, užijte si to naplno!

Publikováno: 18. 06. 2024

Kategorie: právo

Autor: Lucie Kliková

Tagy: výpověď a neschopenka | informace o výpovědi během neschopenky