Výpis z rejstříku trestů: Kolik zaplatíte?

Kolik Stojí Výpis Z Rejstříku Trestů

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů je dokument, který osvědčuje vaši bezúhonnost, respektive uvádí záznamy o případných trestech, které vám byly uloženy. Cena za jeho pořízení se liší v závislosti na způsobu podání žádosti a také na tom, jak urgentně výpis potřebujete.

Pokud si o výpis z rejstříku trestů žádáte osobně na Czech POINTu (například na poště nebo u úřadu), zaplatíte poplatek 50 Kč. Výpis vám bude vydán na počkání. V případě, že si o výpis žádáte elektronicky prostřednictvím webové aplikace Rejstříku trestů, je cena 60 Kč. Výpis si následně můžete stáhnout ve formátu PDF.

Jestliže potřebujete výpis z rejstříku trestů doručit na adresu, je cena za jeho pořízení 100 Kč. Žádost v tomto případě podáváte písemně na adresu Rejstříku trestů.

Pamatujte, že výpis z rejstříku trestů má omezenou platnost. Pro většinu účelů je platný 3 měsíce od data jeho vydání.

K čemu slouží výpis

Výpis z rejstříku trestů je oficiální dokument, který obsahuje informace o vaší trestní minulosti, respektive o její absenci, na území České republiky. Pokud žádný záznam nemáte, výpis potvrdí vaši bezúhonnost. Cena za výpis se liší v závislosti na způsobu jeho získání a na tom, jak rychle ho potřebujete. Standardní výpis, který vyřídíte osobně na pobočce Czech POINT, vás vyjde na 100 Kč. Pokud si chcete ušetřit cestu, můžete o výpis zažádat online přes Portál občana, kde je cena 50 Kč. Ať už zvolíte jakoukoliv možnost, nezapomeňte, že k vyzvednutí výpisu budete potřebovat platný doklad totožnosti.

Druhy výpisů

V České republice existují tři základní druhy výpisů z Rejstříku trestů. Liší se účelem použití a také informacemi, které obsahují. Cena za jejich vydání se odvíjí od typu výpisu a také od rychlosti jeho vyhotovení.

Výpis základní slouží pro běžné účely, jako je například žádost o zaměstnání. Obsahuje pouze informace o aktuálním stavu rejstříku a o odsouzeních, která dosud nebyla zahlazena. Cena za jeho vydání je nejnižší.

Výpis rozšířený obsahuje kromě informací z výpisu základního také údaje o zahlazených odsouzeních. Je vyžadován například při žádosti o některé živnosti nebo při výkonu určitých povolání. Jeho cena je vyšší než u výpisu základního.

Výpis z Rejstříku trestů pro cizince je určen pro osoby, které nemají české občanství. Obsahuje informace o všech záznamech vedených v Rejstříku trestů České republiky, které se dané osoby týkají. Cena za jeho vydání je srovnatelná s cenou za výpis rozšířený.

Kromě výše uvedených typů výpisů je možné si zažádat také o ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů. Ta má stejnou právní sílu jako originál a je vyžadována v případech, kdy nestačí předložit pouze obyčejnou kopii. Cena za ověřenou kopii se liší v závislosti na tom, kde si ji necháte vyhotovit.

Elektronický výpis

Elektronický výpis z rejstříku trestů představuje moderní a rychlou alternativu k papírové verzi. Jeho vyřízení probíhá online prostřednictvím webových stránek Rejstříku trestů. Pro získání elektronického výpisu je nutné disponovat elektronickou identitou občana, datovou schránkou nebo zaručeným elektronickým podpisem. Cena za elektronický výpis se liší v závislosti na způsobu jeho pořízení a na tom, zda se jedná o výpis základní, rozšířený nebo výpis pro cizince. Obecně platí, že elektronické výpisy jsou levnější než jejich papírové protějšky. Informace o ceně výpisu z rejstříku trestů jsou dostupné na webových stránkách Rejstříku trestů a Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Výpis na Czech POINT

Výpis z Rejstříku trestů, lidově řečeno „výpis z TR“, si můžete snadno a rychle obstarat i prostřednictvím Czech POINTu. Tato síť kontaktních míst, která se nachází na obecních úřadech, poštách a dalších institucích, nabízí občanům širokou škálu služeb, mezi které patří i výdej výpisu z Rejstříku trestů. Cena za výpis z Rejstříku trestů na Czech POINTu se řídí platným ceníkem. Obvykle se jedná o poplatek v řádu desítek korun, který je splatný při převzetí výpisu. Pro získání výpisu z Rejstříku trestů na Czech POINTu budete potřebovat pouze platný doklad totožnosti. Obsluha Czech POINTu s vámi vyplní žádost a následně vám vytiskne požadovaný výpis. Celý proces obvykle nezabere více než pár minut.

Výpis poštou

Pokud nemáte možnost si o výpis z Rejstříku trestů zažádat osobně nebo elektronicky, existuje i možnost zaslání poštou. Tato varianta je sice časově náročnější, ale pro někoho může být pohodlnější. Jak na to?

V první řadě si budete muset stáhnout a vytisknout žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů. Formulář žádosti naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Žádost je nutné vyplnit čitelně hůlkovým písmem a podepsat.

Důležitou součástí žádosti je ověření vašeho podpisu. To můžete provést na jakékoli poště, CzechPointu nebo u notáře. Cena za ověření podpisu se pohybuje okolo 30 Kč.

K žádosti je dále nutné přiložit kolkovou známku v hodnotě 100 Kč. Kolkovou známku zakoupíte na poště nebo v trafice.

Posledním krokem je odeslání žádosti spolu s přílohami na adresu Rejstříku trestů:

Rejstřík trestů, Soudní 1, 128 10 Praha 2.

Doba vyřízení žádosti zaslané poštou je ze zákona 30 dní, ve skutečnosti ale bývá výpis vyhotoven a doručen do 14 dnů.

Cena za výpis

Výpis z rejstříku trestů, důležitý dokument pro řadu situací, není zadarmo. Jeho cena se liší podle toho, jakým způsobem o něj požádáte a jak rychle ho potřebujete. Pokud vám stačí běžná lhůta, zaplatíte na místě poplatek 100 Kč. Stejná cena platí i v případě, že o výpis žádáte elektronicky prostřednictvím Czech POINTu.

Potřebujete-li výpis z rejstříku trestů ve zkrácené lhůtě, připravte si 500 Kč. Tato varianta je dostupná pouze na vybraných kontaktních místech Rejstříku trestů a výpis obdržíte do 3 pracovních dnů.

Výpis z rejstříku trestů si můžete vyřídit osobně na pobočkách Czech POINTu, na kontaktních místech Rejstříku trestů nebo prostřednictvím webové aplikace Rejstříku trestů. Nezapomeňte si s sebou vzít platný doklad totožnosti.

Platnost výpisu

Výpis z rejstříku trestů je standardně platný 3 měsíce od data jeho vydání. Tato doba platnosti je dána zákonem a vychází z předpokladu, že informace obsažené ve výpisu by měly být aktuální. Po uplynutí této doby je nutné si v případě potřeby vyžádat nový výpis. Cena za vydání výpisu z rejstříku trestů se liší v závislosti na způsobu podání žádosti a také na tom, zda potřebujete výpis standardní, nebo ověřený. Obecně platí, že elektronická forma podání žádosti a vydání výpisu bývá levnější než osobní návštěva Czech POINTu. Informace o aktuální ceně za výpis z rejstříku trestů naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky nebo na stránkách Czech POINTu.

Potřebné doklady

Pro získání výpisu z Rejstříku trestů budete potřebovat doložit vaši totožnost a uhradit správní poplatek. O výpis můžete požádat osobně, poštou nebo elektronicky.

Osobně se dostavíte na Czech POINT, kterým je například pobočka České pošty, kontaktní místo veřejné správy nebo úřad městské části či obce s rozšířenou působností. S sebou budete potřebovat platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas. Správní poplatek se platí na místě, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou, pokud Czech POINT tuto možnost nabízí.

Poštou zašlete žádost o výpis z Rejstříku trestů na adresu Rejstříku trestů, Soudní 141/1, 120 00 Praha 2. K žádosti je nutné přiložit úředně ověřenou kopii vašeho dokladu totožnosti a doklad o zaplacení správního poplatku. Ten je možné uhradit převodem na účet Rejstříku trestů.

Elektronicky můžete o výpis požádat prostřednictvím datové schránky nebo Portálu občana. V takovém případě se správní poplatek hradí online platební kartou. Pro elektronické podání žádosti je nutné mít zřízenou datovou schránku nebo disponovat elektronickým podpisem.

Lhůta pro vydání

Lhůta pro vydání výpisu z Rejstříku trestů se liší v závislosti na způsobu podání žádosti a na tom, zda potřebujete výpis standardní nebo ověřený. Pokud si o výpis žádáte osobně na Czech POINTu, obdržíte ho zpravidla ihned na počkání. V případě zaslání žádosti poštou se lhůta prodlužuje na cca 5 pracovních dnů.

Cena za výpis z Rejstříku trestů se odvíjí od účelu jeho použití a od toho, zda se jedná o výpis standardní nebo ověřený. Pro běžné účely, jako je například žádost o zaměstnání, obvykle postačí standardní výpis, který je zdarma. Ověřený výpis, který je opatřen úředním razítkem a podpisem, je zpoplatněn a jeho cena se pohybuje v řádu stokorun. Informace o ceně výpisu z Rejstříku trestů a o lhůtě pro jeho vydání vám rádi poskytnou na kontaktních místech Czech POINTu nebo na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.