Výpis z katastru nemovitostí: Jak na to?

Jak Získat Výpis Z Katastru Nemovitostí

Co je katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, kde najdete podrobné informace o všech nemovitostech v České republice. Zaznamenávají se tu parcely, budovy, byty a další jednotky. Každá nemovitost má své unikátní číslo, které slouží k její identifikaci. V katastru nemovitostí si můžete ověřit vlastníka nemovitosti, její rozlohu, umístění a další důležité údaje. Tyto informace jsou veřejně dostupné a jejich získání je poměrně snadné. Existuje několik způsobů, jak získat výpis z katastru nemovitostí. Můžete si ho vyzvednout osobně na příslušném katastrálním úřadě, požádat o něj písemně nebo využít online služeb. Online žádost je nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak získat výpis z katastru nemovitostí. Na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního najdete jednoduchý návod, jak postupovat. Výpis z katastru nemovitostí je důležitý dokument, který se vám bude hodit v mnoha situacích. Potřebujete ho například při koupi nebo prodeji nemovitosti, při vyřizování hypotéky nebo při dědickém řízení.

Typy výpisů z katastru.

Existuje několik typů výpisů z katastru nemovitostí, které se liší rozsahem informací a účelu využití. Pro běžné účely, jako je například ověření vlastnictví nemovitosti, postačí tzv. "Výpis z katastru nemovitostí - list vlastnictví". Tento výpis obsahuje základní identifikační údaje o nemovitosti, informace o vlastnících, věcných břemenech a jiných zástavních právech. Pokud potřebujete podrobnější informace, například o historii převodů nemovitosti, můžete si vyžádat "Výpis z katastru nemovitostí - kompletní výpis". Ten obsahuje veškeré informace vedené o dané nemovitosti v katastru. Pro potřeby stavebního řízení budete potřebovat "Výpis z katastru nemovitostí pro projektovou dokumentaci", který obsahuje geometrické a polohové určení nemovitosti. Výpisy z katastru nemovitostí si můžete vyžádat online prostřednictvím webové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí a Informačního systému katastru nemovitostí, osobně na kterémkoli katastrálním pracovišti nebo prostřednictvím Czech POINTu.

Potřebné informace pro získání výpisu.

Pro úspěšné získání výpisu z katastru nemovitostí je nezbytné mít k dispozici několik klíčových informací. Bez nich se vaše žádost neobejde. V první řadě je to jednoznačná identifikace nemovitosti, o kterou máte zájem. Tu provedete pomocí čísla parcely, případně čísla popisného, pokud se jedná o stavební objekt. Dále je nutné uvést katastrální území, ve kterém se nemovitost nachází. Nezapomeňte specifikovat, o jaký typ výpisu máte zájem. Existuje několik druhů, například výpis z listu vlastnictví, katastrální mapa či snímek katastrální mapy. Každý z nich obsahuje specifické informace a hodí se pro jiný účel. Pro vyzvednutí výpisu si připravte doklad totožnosti. Pokud o výpis žádáte elektronicky, budete potřebovat datovou schránku nebo elektronický podpis. V neposlední řadě je nutné uhradit správní poplatek, jehož výše se liší dle typu výpisu a způsobu jeho podání. S těmito informacemi bude vaše žádost o výpis z katastru nemovitostí kompletní a vy se vyhnete zbytečným komplikacím.

Online žádost o výpis.

V dnešní době moderních technologií a digitalizace je získání výpisu z katastru nemovitostí jednodušší než kdy dříve. Jednou z možností, jak si výpis obstarat, je podat online žádost. Tato metoda je rychlá, pohodlná a šetří váš čas i peníze.

Pro podání online žádosti budete potřebovat počítač s připojením k internetu a datovou schránku. Existuje několik webových stránek, kde lze žádost podat, například Nahlížení do katastru nemovitostí a Portál veřejné správy. Na stránkách naleznete formulář žádosti, který je nutné pravdivě a kompletně vyplnit. V žádosti uvedete své identifikační údaje, účel, za jakým výpis žádáte a přesnou specifikaci nemovitosti, o které se výpis má týkat.

Po vyplnění a odeslání žádosti vám bude výpis z katastru nemovitostí doručen do datové schránky. Celý proces obvykle netrvá déle než několik minut, v závislosti na vytížení systému. Online žádost o výpis z katastru nemovitostí je tak ideální volbou pro všechny, kteří preferují moderní a efektivní způsoby vyřizování úředních záležitostí.

Osobní návštěva katastrálního úřadu.

Pro ty, kteří preferují osobní kontakt, je tu možnost navštívit katastrální úřad. Návštěvu si můžete, ale nemusíte rezervovat předem. Doporučujeme ověřit si otevírací hodiny a dostupnost konkrétního úřadu. Na místě vyplníte žádost o výpis z katastru nemovitostí. K tomu budete potřebovat znát údaje o nemovitosti, jako je číslo listu vlastnictví nebo adresa. Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti. Poplatek za výpis se obvykle hradí na místě, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou. Výpis z katastru nemovitostí vám bude vydán ihned na počkání, maximálně však do několika dnů.

Žádost poštou.

Pokud preferujete tradiční metodu, můžete o výpis z katastru nemovitostí požádat i poštou. I když to může trvat o něco déle, pro někoho to může být pohodlnější varianta. Jak na to?

Nejprve si stáhněte a vytiskněte formulář "Návrh na vydání listiny" z webových stránek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Formulář je k dispozici ve formátu PDF a jeho vyplnění je poměrně intuitivní.

Ve formuláři uveďte všechny potřebné údaje, jako je vaše jméno a adresa, identifikační údaje nemovitosti (číslo parcely, katastrální území) a typ výpisu, o který žádáte. Nezapomeňte formulář podepsat.

K žádosti je potřeba přiložit také doklad o zaplacení správního poplatku. Ten se liší v závislosti na typu výpisu a způsobu doručení. Informace o výši poplatku a způsobu platby najdete na webových stránkách katastru nemovitostí.

Vyplněný a podepsaný formulář spolu s dokladem o zaplacení poplatku odešlete na adresu příslušného katastrálního úřadu. Adresu najdete na webových stránkách katastru nemovitostí.

Výpis z katastru nemovitostí vám bude doručen poštou do vlastních rukou, a to obvykle do 30 dnů od doručení vaší žádosti.

Cena za výpis z katastru.

Získat výpis z katastru nemovitostí není finančně náročné. Poplatky se liší podle způsobu podání žádosti a také podle formy výpisu. Online nahlédnutí do katastru nemovitostí je zdarma. Za běžný výpis z katastru, který si vyřídíte elektronicky, zaplatíte 100 Kč. Pokud potřebujete výpis s ověřením, cena se navyšuje na 200 Kč. Žádost o výpis z katastru nemovitostí je možné podat i osobně na kterémkoli katastrálním pracovišti. V takovém případě je poplatek za výpis 150 Kč, za ověřený výpis pak 300 Kč. Platbu je možné provést hotově na místě nebo převodem na účet. Pro urychlení vyřízení žádosti je vhodné mít s sebou doklad totožnosti a další dokumenty, které se vztahují k dané nemovitosti.

Doba vyřízení žádosti.

Doba vyřízení žádosti o výpis z katastru nemovitostí se liší v závislosti na způsobu podání a typu výpisu. Pokud žádáte osobně na katastrálním úřadě, obdržíte výpis zpravidla na počkání, maximálně do 3 pracovních dnů. V případě zaslání žádosti poštou se doba vyřízení prodlužuje na cca 5 až 10 pracovních dnů. Žádost je také možné podat elektronicky prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí, kde je výpis dostupný obvykle do 24 hodin. Je důležité si ověřit aktuální lhůty pro vyřízení na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nebo telefonicky u příslušného katastrálního úřadu. Rychlost vyřízení může ovlivnit také složitost případu a aktuální vytíženost úřadu.

Na co si dát pozor.

Při žádosti o výpis z katastru nemovitostí je důležité si ověřit, zda žádáte o ten správný typ výpisu. Existuje několik druhů výpisů, z nichž každý obsahuje jiné informace. Pro běžné účely, jako je například ověření vlastnictví nemovitosti, obvykle postačí výpis z listu vlastnictví.

Dále je nutné správně identifikovat nemovitost, o které výpis žádáte. Nestačí znát pouze adresu, ale je potřeba uvést i katastrální území a číslo popisné nebo parcelní číslo. Tyto údaje naleznete například na kupní smlouvě k nemovitosti nebo na internetových stránkách katastru nemovitostí.

Při podávání žádosti online si dejte pozor na správné vyplnění všech povinných polí a přiložení všech potřebných dokumentů. V případě, že žádost podáváte osobně, nezapomeňte si s sebou vzít platný doklad totožnosti.

Poplatek za výpis z katastru nemovitostí se liší v závislosti na způsobu podání žádosti a typu výpisu. Informace o výši poplatku naleznete na internetových stránkách katastru nemovitostí.

Pamatujte, že výpis z katastru nemovitostí má omezenou platnost. Pokud potřebujete výpis použít pro úřední účely, ověřte si, zda je jeho platnost dostatečná.

Časté otázky.

Poplatek se liší podle typu výpisu a způsobu jeho získání. Obecně se pohybuje v řádu stokorun. Informace o aktuálních poplatcích najdete na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Jak dlouho trvá vyřízení výpisu z katastru nemovitostí?

Při online žádosti je výpis dostupný ihned. Osobně na katastru nemovitostí nebo prostřednictvím Czech POINTu může vyřízení trvat několik dní.

Je nutné se k vyzvednutí výpisu prokazovat občanským průkazem?

Ano, pro vydání výpisu je nutné se prokázat platným dokladem totožnosti.

Je možné získat výpis z katastru nemovitostí i na cizince?

Ano, výpis z katastru nemovitostí je veřejná listina a může si ho vyžádat kdokoli.

Lze získat výpis z katastru nemovitostí i na nemovitost, kterou nevlastním?

Ano, výpis z katastru nemovitostí je veřejná listina a může si ho vyžádat kdokoli.

Co když se informace v katastru nemovitostí neshodují se skutečností?

V takovém případě je nutné kontaktovat příslušný katastrální úřad a zahájit řízení o opravě chyby.

Je možné získat výpis z katastru nemovitostí i v elektronické podobě?

Ano, výpis z katastru nemovitostí je možné získat i v elektronické podobě.

Jaká je platnost výpisu z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru nemovitostí je platný ke dni jeho vydání.