Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon O Posuzování Vlivů Na Životní Prostředí

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: Co se chystá?

Účel zákona EIA Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, často označovaný zkratkou EIA (z anglického Environmental Impact Assessment), má za cíl chránit životní prostředí a zdraví lidí před možnými negativními dopady některých lidských činností. Princip zákona spočívá v prevenci. Je snazší...