Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

vzor nájemní smlouvy

Nájemní Smlouva Vzor

Bezchybná nájemní smlouva vzor: Průvodce pro pronajímatele i nájemce

Povinné náležitosti smlouvy Smlouva je dohoda dvou či více stran, která zakládá, mění nebo ruší jejich práva a povinnosti. Aby byla smlouva platná, musí splňovat určité náležitosti. Mezi povinné náležitosti smlouvy patří: označení smluvních stran, předmět smlouvy a projev shody vůle smluvních stran. Označení...