Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

vzor dokumentu plné moci v programu word

Plná Moc Vzor Word

Stáhněte si vzor plné moci ve Wordu zdarma

Co je plná moc Kdy se plná moc používá Náležitosti plné moci Plná moc, někdy také nazývaná zmocnění, je dokument, kterým jeden subjekt (zmocnitel) pověřuje jiný subjekt (zmocněnec), aby ho zastupoval v určité záležitosti. Aby byla plná moc platná a právně účinná, musí obsahovat několik...