Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

vysvětlení pojmu nda (non-disclosure agreement)

Co Je Nda

NDA: Kdy se podepisuje a co vám z ní plyne?

Definice NDA NDA, česky dohoda o mlčenlivosti, je právně závazná smlouva, která chrání důvěrné informace. Uzavírá se mezi dvěma nebo více stranami a zavazuje je, že nebudou sdílet citlivé informace s třetími stranami. Tyto informace mohou zahrnovat obchodní tajemství, finanční údaje, technologické inovace, marketingové...