Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

smlouva o dílo stavební práce

Smlouva O Dílo Stavební Práce

Smlouva o dílo stavební práce: Na co si dát pozor?

Právní úprava Smlouva o dílo na stavební práce představuje specifický typ smlouvy upravený v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), konkrétně v jeho § 2586 až § 2631. Tato právní úprava se vztahuje na veškeré smlouvy, jejichž předmětem je zhotovení stavby, a to bez ohledu na...