Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

právní termín

Doručení Fikcí Datová Schránka

Doručení fikcí: Datová schránka a její úskalí v právní praxi

Zpráva v datové schránce Doručení fikcí je právní termín, který znamená, že zpráva se považuje za doručenou, i když si ji adresát ve skutečnosti nepřevzal. V kontextu datových schránek dochází k doručení fikcí po uplynutí desetidenní lhůty ode dne, kdy byla datová zpráva doručena do datové schránky adresáta. To...