Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

pravidla pro práci přesčas podle zákoníku práce

Práce Přesčas Zákoník Práce

Práce přesčas: Co říká zákoník práce a na co máte nárok?

Definice práce přesčas Práce přesčas se rozumí práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele, na jeho pokyn nebo s jeho souhlasem, nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Jde tedy o práci nad rámec běžného pracovního fondu, ať už jde o práci v pravidelném rozvržení pracovní doby, nebo o práci konanou nad rámec sjednané...