Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

paragraf 66 zákoníku práce

Paragraf 66 Zákoníku Práce

Paragraf 66 Zákoníku práce: Co byste měli vědět o…

Paragraf 66 zákoníku práce Paragraf 66 zákoníku práce se zabývá dobou odpočinku mezi směnami. Konkrétně stanoví, že zaměstnanci musí být mezi koncem jedné směny a začátkem další poskytnuta nepřetržitá doba odpočinku v délce alespoň 11 hodin. Tento paragraf dále upravuje některé výjimky z této základní doby...