Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

odkaz na část zákoníku práce týkající se odstupného

Zákoník Práce Odstupné

Odtstupné v zákoníku práce: Co potřebujete vědět?

Kdy náleží odstupné? Odstupné je jednorázová platba, kterou dostanete od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru, pokud pro to existuje zákonný důvod. Zákoník práce definuje několik situací, kdy máte na odstupné nárok. Nárok na odstupné máte, pokud váš pracovní poměr končí z důvodu organizačních změn u...