Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

od kdy běží výpovědní lhůta

Od Kdy Běží Výpovědní Lhůta

Výpovědní lhůta: Od kdy běží a jak ji správně spočítat?

Začátek výpovědní lhůty Začátek běhu výpovědní lhůty je klíčový moment pro ukončení pracovního poměru. Zákoník práce stanoví, že výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. To znamená, že pokud zaměstnavatel doručí...