Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

informace o výpovědní lhůtě

Jak Dlouhá Je Výpovědní Lhůta

Výpovědní lhůta: Co potřebujete vědět?

Základní délka výpovědní lhůty Základní délka výpovědní lhůty v pracovním poměru činí ze zákona dva měsíce. Tato lhůta běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a platí pro obě strany – jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. To znamená, že pokud zaměstnanec...