Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

informace o výpočtu odškodnění za pracovní úraz

Výpočet Odškodnění Pracovního Úrazu

Pracovní úraz: Jak vypočítat odškodnění?

Pracovní úraz a odpovědnost zaměstnavatele Každý zaměstnavatel v České republice má ze zákona povinnost chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Tato povinnost se vztahuje i na situace, kdy dojde k pracovnímu úrazu. Zaměstnavatel nese odpovědnost za škodu, která zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu vznikla, a to...