Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

formulář pro udělení plné moci

Formulář Plná Moc

Formulář plná moc: Kdy a jak ho správně sepsat?

Definice plné moci Plná moc je jednostranný právní úkon, kterým zmocnitel uděluje zmocněnci oprávnění jednat jeho jménem. Zmocnitel touto listinou zmocňuje jinou osobu, aby za něj v určitém rozsahu činila právní úkony. Formulář plná moc slouží k písemnému zachycení tohoto zmocnění. Formulář pro udělení plné moci...

Plná Moc Formulář

Plná moc formulář: Co v něm musí být a jak ho správně vyplnit?

Co je plná moc? Plná moc je dokument, kterým jedna osoba (zmocnitel) pověřuje jinou osobu (zmocněnce), aby ji zastupovala a jednala jejím jménem v určité záležitosti. Zmocněnec pak jedná s třetími stranami přímo jménem zmocnitele. Plná moc se často používá v situacích, kdy zmocnitel nemůže nebo nechce jednat osobně,...