Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

doručeno fikcí

Doručeno Fikcí

Doručeno fikcí: Kdy se vás soudní obsílka týká, i když jste ji nedostali?

Doručeno fikcí: Co to znamená? Termín "doručeno fikcí" zní možná trochu jako ze sci-fi filmu, ale ve skutečnosti se jedná o důležitý právní termín týkající se doručování dokumentů. V praxi to znamená, že dokument je považován za doručený, i když si ho adresát ve skutečnosti nepřevzal. K doručení fikcí dochází...