Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

doba určitá

Doba Určitá

Doba určitá: Kdy končí vaše smlouva?

Druhy smluv V běžném životě se setkáváme s celou řadou smluv. Mezi ty nejčastější patří kupní smlouva, která upravuje koupi a prodej zboží. Dále je to pak smlouva o dílo, jež se uzavírá při zhotovení díla, například stavby nebo opravy. Smlouva darovací slouží k bezúplatnému převodu majetku. Naopak nájemní...