Policie České republiky - Informace

V úvodním článku jsme se věnovali okrajově práci a řízení Policie ČR, v tomto článku sáhneme hlouběji a představíme Vám, jaké má...

čestné prohlášení o bydlení mimo trvalé bydliště

Čestné Prohlášení O Bydlení Mimo Trvalé Bydliště

Čestné prohlášení o bydlení mimo trvalé bydliště: Průvodce právem

Právní základ pro čestné prohlášení Čestné prohlášení o bydlení mimo trvalé bydliště představuje právně relevantní dokument, jehož oporu nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně v ustanovení § 557. Tento paragraf definuje čestné prohlášení jakožto jednostranný právní akt, jímž...