Rychloobčanka: Jak na občanský průkaz v expresním termínu?

Rychlo Občanka

Podmínky pro rychlo občanku

Žádost o rychloobčanku, neboli občanský průkaz s expresní dobou vydání, můžete podat pouze na úseku evidence obyvatelstva s rozšířenou kompetencí. Seznam těchto pracovišť najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra. Pro vydání rychloobčanky potřebujete stejné doklady jako pro běžný občanský průkaz: doklad totožnosti, potvrzení o místě trvalého pobytu (ne starší než 3 měsíce) a fotografie, pokud nemáte v evidenci biometrické údaje. Poplatek za vydání do 5 pracovních dnů je 1000 Kč.

Potřebné dokumenty a poplatky

Pro vyřízení Vaší žádosti je nezbytné předložit všechny požadované dokumenty. Obvykle se jedná o platný doklad totožnosti, vyplněný formulář žádosti a doklad o zaplacení správního poplatku. Výše poplatku se liší v závislosti na typu žádosti a pro jeho zjištění doporučujeme navštívit webové stránky příslušného úřadu. Neúplné žádosti bohužel nemohou být vyřízeny a budou Vám vráceny k doplnění.

Kam se obrátit s žádostí

S dotazy, žádostmi nebo stížnostmi se obraťte na příslušný úřad nebo instituci. Informace o tom, kam se obrátit, najdete na webových stránkách dané instituce nebo na úřední desce vašeho města či obce. V případě nejasností vám s vyhledáním správného kontaktu rádi poradí na bezplatné lince státní správy. Nebojte se ozvat, úřady jsou tu pro vás.

Doba vyřízení rychlo občanky

Standardní doba vyřízení občanského průkazu s kontaktním čipem, tzv. rychloobčanky, je do 5 pracovních dnů. Tato lhůta platí pro vyřízení na obecních úřadech s rozšířenou působností na území České republiky. Je důležité si uvědomit, že se jedná o maximální lhůtu a v mnoha případech může být občanka vystavena i dříve. Pro urychlení procesu je vhodné si předem ověřit aktuální vytíženost úřadu a zarezervovat si termín návštěvy.

Možné komplikace a zpoždění

I když se vždy snažíme zajistit hladký průběh, je důležité si uvědomit, že i přes veškerou snahu se mohou vyskytnout nepředvídatelné komplikace a zpoždění. Mezi nejčastější faktory, které mohou ovlivnit časový harmonogram, patří například nepříznivé počasí, dopravní komplikace, technické problémy nebo neočekávané události. V případě vzniku zpoždění vás budeme neprodleně informovat a uděláme maximum pro minimalizaci dopadu na váš čas. Doporučujeme proto počítat s případnými časovými rezervami a zachovat flexibilitu. Děkujeme za pochopení.