Policie ČR - Policie České republiky

Vítejte na vzdělávacích webových stránkách, které jsou věnovány všem bezpečnostním složkám ČR a také všem policistům a policistkám, kteří každý den hájí zákon a neváhají při tom nasazovat své vlastní životy. Tyto webové stránky nejsou oficiální webové stránky Policie ČR. V České republice působí několik bezpečnostních složek, nás obyčejných občanů se nejvíce dotýká působení Policie ČR a městské či obecní Policie. Součástí bezpečností složky je také vojenská Policie, vězeňská služba, celníci a nebo zpravodajské služby. My se v tomto článku budeme zabývat hlavně Policií České republiky, ostatní složky jen zmíníme. Policie České republiky má hlavní úkol v podobě ochrany zdraví, majetku a života občanů. Policie ČR jedná podle zákonů České republiky a mezinárodních smluv. Název Policie vznikla z řeckého slova ,,politeia“, které znamená spořádaný stav ve městě nebo také činnost, která k danému pořádku vede. V každém větším městě sídlí krajská Policie, jedná se například o Plzeň, České Budějovice, Zlín, Olomouc, Most, Znojmo, ale také Blansko. Krajské ředitelství Policie středočeského kraje a krajské ředitelství Policie moravskoslezského kraje jsou brána jako nejproduktivnější a nejvíce zatěžovaná ředitelství v ČR. Více informací na oficiálním webu Policie: www.Policie.cz.

Historie PČR

Snaha o bezpečnost nejvyšší vládnoucí osoby je známá již od pravěku, od 18. století se tato bezpečnost začínala pomalu dostávat do popředí i v normálním životě každého občana. V roce 1749 byla policejní správa oddělena od justice (právní složky), v roce 1782 byla policie rozdělena na tajnou a uniformovanou, od roku 1785 vznikala první ředitelství také v českých zemích (za vlády habsburské monarchie). V roce 1870 byla Policie definitivně začleněna pod ministerstvo vnitra.

Policie České republiky

Po vzniku samostatného Československého státu vznikla tzv. recepční norma, při ní byl převzat rakouský systém bezpečnostního sboru, ochranu zajišťovalo četnictvo. Státní policie byla jen malá organizace, postupně se však vyvíjela a rozšiřovala. V roce 1945 vznikla velice známá a pro některé nepříjemná Národní bezpečnost – SNB. Pod její ,,ochranou“ se žilo až do převratu v roce 1989, poté chvíli působila policie ČSFR. Od roku 1993, po rozdělení Československa, byla vytvořena Policie ČR tak, jak jí známe dnes. Policejní prezidium pojem, který zná každý policista a možná i většina občanů. Jedná se o nejvyšší organizaci, která řídí policii. V čele stojí Policejní prezident. Útvary Policie Češké republiky jsou rozděleny dle místní působnosti na tři hlavní složky: s Celorepublikovou působností (URNA, NPC), Krajská ředitelství a Městská ředitelství. Policie ČR s Celorepublikovou působností se zabývá jen těmi nejdůležitějšími problémy na celém území ČR, jedná se o odhalování organizovaného zločinu či závažné korupce a finanční kriminality.

policie.cz domovská strana
Náhled na oficiální webové stránky Policie (úvodní strana). Foto: www.Policie.cz

Krajská ředitelství řídí svoje útvary s celokrajskou působností (Krajská kriminální policie, Krajská dopravní policie) a územní odbory - bývalé okresy (služba dopravní Policie s působností celého okresu, kriminální Policie, obvodní oddělení a další služby - ekonomika, fasování uniforem, IT služby, plánování okresních akcí). Městská ředitelství mají na starost velká města (Praha, Brno, Ostrava), zde se řeší všechny problémy v daném městě.

Oprávnění a povinnosti Policie ČR

Na prvním místě je možné zmínit zásadní rozdíl mezi policistou a strážníkem, protože si je lidé často pletou. První rozdíl je v tom, že příslušník Policie ČR se nazývá policista a příslušník městské či obecní policie se nazývá strážník. Rozdílem je také financování, zatímco Policii ČR platí stát, městskou policii platí příslušné město. Další rozdíl je předmět činnosti, PČR se zabývá nejen ochranou veřejného pořádku, ale i odhalováním, objasňováním a potíráním trestné činnosti. Městská policie se zabývá pouze ochranou veřejného pořádku ve svém městě. Spolu působí v ochraně veřejného pořádku a dopravy. Hlavní motto Policie České republiky Pomáhat a chránit je výstižné a velice oblíbené.

V současné době, kdy se nejvíce řeší imigrační přistěhovalci, musí zasahovat cizinecká Policie. Brno, Praha, Hodonín nebo Trutnov toto jsou města kde sídlí Krajské ředitelství a cizinecká policie. Cizinecká Policie Praha má na starost nelegální přistěhovalce, monitorování cestujících, bezpečnost na letištích a spolupráci s ostatními státy. Celostátně hledané osoby Policií ČR mohou opustit hranice a tím Policie České republiky hledané osoby nahlásí do registru hledaných osob po celé Evropě či poté po celém světě.

policie.cz vyhledávání osob
Pátrání po osobách - Náhled na vyhledávací formulář na webu. Foto: www.Policie.cz

Jednou velmi užitečnou vyhledávací aplikací na oficiální internetové adrese od České Policie na: http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/Vyhledavani.aspx můžete naprosto všechny hledané osoby Policií České republiky poměrně velmi jednoduše vyhledat a zobrazit jednotlivé podrobnosti o ohledané osobě. V databázi jsou jak zločinci, tak také pohřešovaní lidé. Bohužel databáze je skutečně obsáhlá.

Spolupráce s IZS a kdy volat policii

Spolupráce s ostatními složkami záchranného systému je velice důležitá a dalo by se říci, že i klíčová. Dopravní nehody jsou nejlepším příkladem dokonalé spolupráce těchto složek. Nejenom však při záchraně životů u autonehody je spolupráce nutná. Policie ČR hledané osoby společně s hasiči a dobrovolníky hledá, spolupráce zde znamená větší naději na záchranu člověka. Policie pátrá po osobách velice důkladně a celostátně hledané osoby Policií ČR jsou ve skoro 95% případech nalezeni. Kdy tedy PČR volat?

Jedná-li se o dopravní nehodu a jednou složkou je alkohol, zranění, škoda na majetku třetí osoby nebo zjevná škoda přesahující 100tisic Kč. V případě, že jste byli napadeni nebo jste byli svědky přestupku či trestného činu, opět volejte 158. Jestliže se vám ztratil blízký člověk a vy jste jej do 24 hodin nenašli. Pátrání po osobách Policie ČR nejprve zaměří na nejbližší okolí, a poté jej zařadí do databáze s názvem - Celostátně hledané osoby Policií ČR. S ohledem na závažnost, může policajt požádat o spolupráci také ostatní sousední země, Policie Slovenské republiky je vždy vstřícná. Policie ČR hledané osoby umisťuje na www.policie.cz.

Není policie jako policie

V tomto odstavci se seznámíme s činností jednotlivých složek PČR. Obvodní policie - nejčastěji se můžete setkat s policistou z obvodního oddělení Policie České republiky. Mají na starosti pořádek ve společnosti, prosazují zákony, chrání práva a svobodu osob, preventivně působí proti trestné činnosti a usilují o trvalou důvěru veřejnosti. Zúčastňují se všeho co se týká jejich obvodu. Kriminální policie - náplní práce kriminalisty je odhalování skutečností nasvědčující o tom, že byl spáchán trestní čin. Služba kriminální Policie a vyšetřování je jedna z klíčových složek PČR. Internetová adresa www.Policie.cz - hledané osoby, jak poznat kriminalistu a další důležité články zde k nalezení.

Úvodní strana hzscr.cz
Náhled na oficiální stránky Hasičského sboru České republiky. Foto: www.hzscr.cz

Odznak kriminální Policie je důležitý, a vy si tak můžete ověřit, zda se jedná opravdu o kriminalistu. Vojenská policie – sbor, který působí v armádě. Je pod záštitou ministerstva obrany, hlavní náplní je bezpečnost, dodržování kázně ve vojenských objektech (Brdy, Boletice) a nakládání s válečnými zajatci. Dopravní policie – na starosti má bezpečnost na silnicích, dodržování pravidel silničního provozu a šetření dopravních nehod. Obecní a městská policie – jak už jsme si řekli výše, městská Policie je samostatnou složkou, platí si jí dané město.

Patří sem například městská Policie Ostrava, městská Policie Pardubice, městská Policie Brno a další města po celé ČR. Zákon o obecní Policii je zákonem dané ustanovení, kterým se tato Policie musí řídit. Další zajímavé složky Policie České republiky a jejich sídlo – cizinecká Policie Praha, protikorupční Policie Praha, nezávislý odborový svaz Policie České Budějovice.

Postup vyšetřování

Základní postup vyšetřování při přijetí oznámení od občanů je v zásadě stejný. Postup vyšetřování se liší podle vzniklé újmy občanovi (fyzická, psychická nebo majetková újma). Trestní řízení je složitější. První krokem je oznámení, aby mohl být vyšetřován nějaký čin, musí být nejprve ohlášen. Po přijetí na místo, zajistí policista důkazy, speciální důkazy zajistí Technika služby kriminální Policie (analýza krve, otisky prstů, pachové stopy). Stopy následně zašle na specializovaný útvar policie – Oddělení kriminalistické techniky.

Dále se provádí šetření na místě činu a v blízkém okolí, policista zjišťuje informace od osob nacházejících se na místě činu nebo v jeho okolí (kamerové záznamy). Poté přichází na řadu Policejní databáze hledaných osob. Všechny tyto kroky vedou k zjištění pachatele. Policie pátrá pomocí všech veřejných sdělovacích prostředků. Hledají se odcizené předměty.

Máme pachatele, co dál?

Podle vzniklé škody policista rozhodne o ukončení přípravného řízení (prověřování) a zahájí trestní stíhání konkretní osoby. V současní době je hranice majetkové újmy do 5tisíc korun, nad je již trestný čin. Přestupek - oznámení místně a věcně příslušnému správnímu orgánu (komise obecního úřadu), trestní čin – trestné stíhání konkrétní osoby (fáze vyšetřovací). Tato fáze končí podáním návrhu na podání obžaloby na konkrétního pachatele (obviněného) místně příslušnému státnímu zastupitelství. Státní zastupitelství podá obžalobu na konkrétní osobu k místně příslušnému soudu - nastává soudní řízení.

Policejní brutalita je v tomto ohledu nesmyslná. Policie ČR hledané osoby nachází se skoro 95% úspěšností. Objasněnost případů se pohybuje asi kolem 49%, zde se jedná o celkovou statistiku pro všechny policejní složky. Statistiky kriminality pro daný rok, naleznete na webu Policie.cz. Česká Policie je podle hodnocení vyšetřených případu v Evropské unii nadprůměrná.

Nábor k Policii

Práce u Policie není procházkou v růžové zahradě, ale tvrdá práce plná fyzického, ale hlavně psychického vyčerpání. Ne všichni mají na to stát se policistou a hrdě nosit policejní uniformu. Jak se stát policistou? Nejprve musíte podat přihlášku na personální oddělení. Musíte splňovat kritéria pro přijetí, musíte mít čistý trestný rejstřík, pokud jej nemáte, ani přihlášku nepodávejte, veškeré zapsání (i to co se vám po letech vymazalo) je nepřípustné. Minimálním vzděláním je maturitní zkouška. Poté musíte projít lékařským vyšetřením, musíte napsat a zvládnout psychické a fyzické testy. Psychotesty k Policii jsou náročné a hned v úvodu mohou odhalit psychické obtíže jedince.

Práce u PČR - Nabídka
Náhled na rozcestník výběru volných pracovních míst u PČR. Foto: www.Policie.cz

K Policii jste přijati na služební poměr na zkušební dobu do oblasti, kde je zrovna policista potřeba (později se dá domluvit přeložení). Během této doby se musíte zúčastnit Policejní školy. Policejní škola trvá řádově několik měsíců, pro úspěšné zakončení, musíte složit zkoušky (právo, kriminalistika, psychologie, manipulace se zbraní). Mezi nejznámější Policejní školy patří Policejní Akademie – Praha. Po složení zkoušek a složení slibu se z vás stává policista a můžete se těšit na služební poměr na dobu neurčitou. Po 15ti odsloužených letech máte možnost jít do civilu, kde vám náleží výsluhový příspěvek.

Platy Policistů nejsou zas tak vysoké jak by si mnozí mysleli. Záleží na odpracovaných letech, dosaženém vzdělání a dosažené funkci. Nábor k policii a všechna volná místa naleznete na stránce Policie.cz. Policisté, kteří odešli do civilu mají společnou internetovou stránku s názvem - Veterán Policie ČR. Vysloužilý Policajt zde nalezne pěkné články o podpoře, sociálním začlenění, ale také různé zájezdy či rekreace.

O Policii trochu jinak

Když se řekne pojem Policie, některým se později vybaví také jiná zaměření, než jen známé motto Pomáhat a chránit. Herní fanoušci určitě hrají rádi hry na téma Policie. Hry mají široký repertoár, od klasických stříleček až po pátrání po různých předmětech a vyšetřování vražd. Policie hry sleduje a ne jeden policajt tyto hry sám hraje. Nejen PC hry, ale také různé filmy či seriály se zabývají touto tématikou (Policajt z Beverly Hills, Byl jednou jeden Polda). Nový český seriál Policajti z centra, epizody můžete sledovat online, je velice oblíbený a poutavý. Kostým policistky je velice oblíbený při maškarních plesech.

Kostým policistka je vhodný i na romantické večery pro dva - fantazii se meze nekladou. Malé děti určitě znají Lego city Policie, módní policie je zase rozšířená v okruhu slečen a žen. Takto bychom mohli vyjmenovávat do večera, faktem však je, že s policií se setkáváme denně, ať už s tou pravou či jen ve hře nebo v televizi rozdáváním kocourů. Městská policie se také stará o zvířecí mazlíčky a zřídila útulek. Útulek městské Policie Brno je vyhlášený pro svojí lidskost a perfektní péči. Městská Policie Brno patří mezi nejlepší oddělení se širokou působností, nejenom pomáháním občanů. Informace o Policii trochu jinak naleznete také na Policie.CR.

Policejní muzeum

Hodnosti Policie
Důstojnické hodnosti Policie České republiky. Foto: www.Policie.cz

Jestliže se chcete dozvědět více o Policii, určitě navštivte Muzeum Policie ČR. Muzeum Policie ČR se nachází v Praze, otevřeno je od úterý do neděle a nabízí mnoho krásných artefaktů (jak vypadá Policejní auto, Policejní čepice, Policejní uniforma, jaké jsou Policejní hodnosti v Česku, jak vypadá odznak kriminální Policie) a další zajímavosti ze světa Policie. Policejní muzeum Praha nabízí plné znění přísahy, zákon o Policii a další právní normy. Veškeré dostupné informace ze světa Policie také naleznete na Policie.CR. Týdeník Policie vás vtáhne do dění Policie ČR - hledané osoby, policejní akce, úspěchy a medaile, jedná se o zpravodajství očima civilního občana.

Jestliže používáte internet (my předpokládáme, že ano, pokud si čtete tento příspěvek) nemohla vám uniknout kauza s názvem virus Policie České republiky, jedná se o šíření viru, který ale nemá s PČR nic společného. Proto požadovanou částku neplaťte! Vir Policie České republiky je fiktivní a jedná se o sociální inženýrství (,,oblbnutí“ uživatele). Také si dávejte pozor na stahování různých filmů, Policie hry, seriály a filmy online sleduje a hrozí za ně tučné pokuty.

Policejní zajímavosti

Každé větší město má svojí nejlepší služebnu, která je vyhlášená pro své služební plnění, namátkou můžeme napsat - cizinecká Policie Praha nebo městská Policie Brno. Policie pátrá – databáze hledaných osob, odcizených aut a dalších osobních věcech. O všech těchto zajímavostech se můžete dočíst na internetové stránce www.Policie.cz, Policista.cz nebo na Policie.CR. Dobře si rozmyslete, zda máte na to jít k policii. Policie ČR volná místa nabízí vždy velkým náborem jednou za čas. Vyznáte se v Policejních hodnostech? Policejní hodnosti jsou rozděleny do tří základních sekcí: Praporčické hodnosti, Důstojnické hodnosti, Generálské hodnosti.

Hodnosti jsou získávány pomocí vzdělání a délky odsloužených let. Slyšeli jste někdy o hymně PČR? Každý správný útvar by měl mít svou hymnu. Napíšete-li do vyhledávače - Policejní hymna online, vyjede vám nespočet stránek s tímto tématem. Určitě vám neušlo, že se před pár měsíci Policejní hymna hodně řešila, uvidíme zda se hymna dočká nového lepšího textu. Policejní deník a další Policejní noviny vás budou jistě informovat. Náš úvod do zajímavostí o PČR zakončíme odlehčeným tématem. Vtipy o Policajtech jsou rozšířené a velice oblíbené, staly se společně s vtipy o blondýnkách nejhledanějšími vtipy na internetu. Znáte vy nějaký?