Krajské ředitelství policie České republiky

Krajská ředitelství mají na starost bezproblémový chod jednotlivých krajů v České republice. Policie ČR jich uznává 14. My si v tomto článku napíšeme, které to jsou a dozvíte se kde se zabývají více prevencí, kde jsou nejlepší policisté v soutěžích nebo jaký kraj je nejlepší v objasňování zločinů. Krajská ředitelství jsou rozdělena na kriminální, dopravní nebo obvodní oddělení. Policisté pátrají po hledaných osobách a řeší různé kriminální případy. Ne jednou se Krajské ředitelství policie muselo potýkat s nahlášenou bombou, přímo v centru města. V současné době je hrozba teroristického útoku velice aktuální, policisté jsou však speciálně vyškoleni a mají jak fyzický tak psychický výcvik k zvládání těchto situací. Krajská ředitelství také řeší ekonomickou stránku celého kraje. V každém kraji se může turista, ale i občan setkat se specifickým druhem porušování zákona, ať už se jedná o drogy, krádeže, nebo různé druhy násilí.

Není kraj jako kraj

Co se týče porušování zákona, tak v Praze bude spíše hrozba od kapesních lupičů nebo imigračních přistěhovalců, naopak na Moravě se policisté snaží udržet bezpečnost seniorů a konat preventivní drogové akce. Krajská ředitelství policie České republiky jsou nedílnou součástí bezpečnostního pavouka v České republice. Aktuální info ke KŘ naleznete na oficiálním webu PČR: policie.cz/clanek/utvary-s-uzemne-vymezenou-pusobnosti-794179.aspx.

Krajské ředitelství policie Praha

Mezi nejvíce vytížená ředitelství v České republice patří samozřejmě Krajské ředitelství policie Praha. Má na starosti nejvíce vytížené ulice, největší počet lidí na metr čtvereční a také nejvíce kriminálních činů v České republice. Krajské ředitelství policie Praha musí udržovat pořádek, protože většina turistů navštěvující Českou republiku míří právě sem, a tak je potřeba dodržovat co nejpřísnější bezpečností podmínky, pro ochranu jak cizinců tak pro občany Prahy. Krajské ředitelství policie Praha pravidelně uveřejňuje dopravní informace na celém území Prahy. Díky špičkové vybavenosti se policisté v Praze řadí mezi špičková oddělení v celé České republice. Vzhledem k celkovému vytížení tohoto ředitelství a celkového území, které spravuje, zde rovněž pracuje nejvyšší počet státních zaměstnanců ze všech krajských ředitelstvích v České republice.

Adresa: Kongresová 1666/2, 14021, Praha 4
Telefon: 974821111

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Google mapa
Sídlo od Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Foto: mapy.google.cz

Je jasné, že Krajské ředitelství policie Středočeského kraje je rozděleno od hl. m. Prahy. Ve středočeském kraji řeší policisté závažné činy a s Prahou by mělo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje velké pole působnosti a nedokázalo by tak plnit své rozkazy řádně. Od roku 2010 jsou policejní auta vybavena automatizovaným externím defibrilátorem (AED), tím se Krajské ředitelství policie Středočeského kraje řadí ke skvělému poskytování laické první pomoci v celé ČR.

Adresa: Na Baních 1535, 15664 Praha 5 - Zbraslav
Telefon: 974861229

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Google mapa
Sídlo od Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. Foto: mapy.google.cz

Protože je Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje úzce spojeno s Německou a Rakouskou hranicí, je zde i spolupráce na vysoké úrovni a jednotlivá oddělení spolu úzce spolupracují. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje pravidelně pořádá výměnné pobyty s policisty Rakouska. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje je rozděleno do sedmi územních odborů. V roce 2008 byla jihočeská policie ohodnocena jako kraj s nejvyšší objasněností případů a také jako kraj s nejmenší kriminalitou.

Adresa: Lannova 26, 37074 České Budějovice
Telefon: 974221111

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Google mapa
Sídlo od Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje. Foto: mapy.google.cz

Další Krajské ředitelství, které vám popíšeme se nazývá Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje. Jedná se o ředitelství, které má za hlavní prioritu boj s drogami ve škole a ochranu seniorů. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se díky vysoké návštěvnosti turistů, potýká se zvýšenou kriminalitou, policisté však preventivními akcemi snižují rok od roku tuto bilanci. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se nyní zabývá kampaní s názvem Stop drogám před školou.

Adresa: Nádražní 2, 30628 Plzeň
Telefon: 974321111

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Rozdělením západočeského kraje na Plzeňský a Karlovarský vzniklo také Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, které má na starosti 3tisíce m2 rozlohy. Karlovarský kraj je proslulý hlavně lázněmi a tím se Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje dostává do těžké situace, kdy musí řešit mnoho problémů s rekreanty. Preventivní opatření jsou zde nejúčinnějším pomocníkem v boji proti páchání trestních činů. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se řadí mezi nejmenší kraje v ČR.

Adresa: Závodní 386/100, Karlovy Vary, 36006
Telefon: 974361229

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Toto Krajské ředitelství se během několika let od základů změnilo. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje má nejvýkonnější oddělení v ČR. Dokonce ústecký policista odvádí o 50% více práce než policista v jiném kraji. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje pořádá akci s názvem Děti na služebně. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje chce jít příkladem všem občanů a proto se bude snažit takovéto akce pořádat častěji i pro širší veřejnost.

Adresa: Lidické náměstí 9, 40179 Ústí nad Labem
Telefon: 974421111

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Google mapa
Sídlo od Krajské ředitelství policie Libereckého kraje. Foto: mapy.google.cz

Jak jsme psali výše, Krajské ředitelství Severočeského kraje se rozdělilo na samostatná ředitelství, jedním z nich je i Krajské ředitelství policie Libereckého kraje. Díky rozdělení získalo Krajské ředitelství policie Libereckého kraje více možností jak chránit menší území ČR a tím odvádět lepší práci. Preventivní opatření a maximální spolupráce s okolními státy, toto si dalo za cíl Krajské ředitelství policie Libereckého kraje.

Adresa: Nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec
Telefon: 974461111

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Hlavní chlouba, se kterou se může pochlubit Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, jsou přední příčky v soutěžích policistů. Manipulace se zbraní, psovodské disciplíny, sportovní výkony, ale také střelba. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje se také může pochlubit specializovaným oddělením s problematikou drog – Toxi tým. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje každoročně pořádá dopravní akce s ohledem na bezpečnost jízdy.

Adresa: Ulrichovo nám. 810, 50101 Hradec Králové
Telefon: 974521111

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se drží mezi předními příčkami objasněnosti případů. Je to hlavně tím, že Krajské ředitelství policie Pardubického kraje plně spolupracuje se všemi odděleními v kraji. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje také pořádá dopravní akce a kontroluje myslivecké hony a rybáře.

Adresa: Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice
Telefon: 974561111

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Google mapa
Sídlo od Krajské ředitelství policie kraje Vysočina. Foto: mapy.google.cz

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě se potýká s trochu jinými kriminálními činy. Možná bychom mohli vypíchnout to, že kraj Vysočina je hojně obdělavatelný kraj a tím musí Krajské ředitelství policie kraje Vysočina řešit trochu jiné trestné činy než je tomu například v Praze. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina vysoce apeluje na bezpečnost na silnicích. Pořádá preventivní a různé bezpečností akce.

Adresa: Vrchlického 46, 58724 Jihlava
Telefon: 974266111

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje se řadí mezi nejvytíženější ředitelství v ČR. Je to také tím, že na Jižní Moravu jezdí stále více turistů ochutnávat taje vinných sklípků. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje proto muselo přijmout pár bezpečnostních opatřeních a během roku provádí dopravní akce. Také bary a restaurace má Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje v hledáčku. Alkohol je zde k dostání velice snadno, proto je potřeba zasáhnout v čas.

Adresa: Kounicova 24, 61132 Brno
Telefon: 974621111

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje se nejvíce potýká s mařením výkonu úředního rozhodnutí, kam spadají hlavně drogy. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se řadí mezi druhý nejlepší kraj v objasněnosti případů a patří mezi čtyři nejlepší kraje s nízkou kriminalitou, nejčastějšími přestupky jsou drobné krádeže. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pořádá mnoho preventivních akcí ve školách.

Adresa: J. A. Bati 5637, 76001 Zlín
Telefon: 974661111

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje se zabývá tak jako většina ředitelství namátkovými kontrolami chatových oblastí. Díky dopravním akcím je zde nízká nehodovost. Všechny oddělení spadající pod Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje spolu spolupracují a chrání bezpečnost občanů. Pořádková policie každý den dohlíží na bezproblémový chod celého kraje. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje je vyhlášené svým lidským přístupem.

Adresa: Tř. Kosmonautů 189/10, 77136 Olomouc
Telefon: 974766111

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Google mapa
Sídlo od Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Foto: mapy.google.cz

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje se sídlem v Moravské Ostravě dohlíží na bezpečný chod měst a obcí. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje má přes 4000 policistů. Díky vysoké nezaměstnanosti a sestěhováním nepokojných občanů zde vládne vyšší kriminalita. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje vždy řadí heslo Pomáhat a chránit na první místo.

Adresa: 30.dubna 24, 72899 Moravská Ostrava a Přívoz
Telefon: 974721111