Cizinecká policie České republiky

Cizinecká policie je zvláštní a vysoce specializovaná složka policie České republiky. Zabývá se problémy spojené s cizinci na území ČR. Cizinecká policie povoluje vstup cizincům, odhaluje nelegální migraci a řeší trestné činy spojené s překračováním hranic. Ředitelství cizinecké policie je nejvyšším orgánem této policie a spadá pod policejní prezidium a ministerstvo vnitra. Ředitelství služby cizinecké policie plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv a dohlíží na jednotlivá oblastní ředitelství cizinecké policie. Oblastní ředitelství mají pod sebou výkonné útvary CP. Oddělení cizinecké policie jsou rozděleny na inspektoráty CP ve vnitrozemí (48 inspektorátů v různých městech ČR – Šumperk, Vsetín, Náchod, Svitavy, Rakovník, Cheb nebo Příbram), skupiny dokumentace a na odbory specializovaných činností. Služba cizinecké policie je velice důležitou bezpečností složkou.

Pravomoci Cizinecké policie

Inspektoráty Cizinecké policie ve vnitrozemí mají za úkol ochranu hranic, provádí pobytové kontroly, zajišťují bezpečnost na letištích, kontrolují vývoz, odhalují padělané doklady, podílejí se na mezinárodní spolupráci s policií. Mezi hlavní úkoly v současné době patří také odhalování trestné činnosti a boj proti terorismu. Skupiny dokumentace odhalují trestnou činnost páchanou v souvislosti s migrací. Odbory specializovaných činností mají na starosti mezinárodní smlouvy.

Cizinecká policie Praha

Cizinecká policie Praha je nejvíce zatěžovaná CP, sídlí zde několik oddělení, které mají za úkol bytové kontroly přistěhovalců (Cizinecká policie Praha Olšanská), potírat trestné činy (Cizinecká policie Bohdalec), kontrolovat legální pobyty (Cizinecká policie Praha 3) a další související praktiky. Názvy jednotlivých CP naleznete na webu policie.cz, každá CP má své speciální postupy, namátkou můžeme zmínit: Cizinecká policie Praha Bohdalec (policisté často dělají namátkové kontroly na pracovištích) nebo Cizinecká policie Praha Chodov (nejsou výjimkou i obchodní domy). Nejenom Cizinecká policie Olšanská a Cizinecká policie Praha 10 mají své aktuality na webu. Také Cizinecká policie Praha 5 a Cizinecká policie Praha 4 mají informace na webových stránkách. Můžete se dočíst, čemu se dané oddělení právě věnuje a jaký je jeho aktuální cíl.

Kontroly cizinecké policie

Budova cizinecké policie v Praze
Náhled na centrálu cizinecké policie v Praze. Foto: policie.cz

Každá cizinecká policie se specializuje na všeobecné zákony související s migrací. CP kontroluje také veřejná místa jako je metro, obchodní domy či restaurace. Kontrolují podezřelé, dostávají tipy na nelegální přistěhovalce a podobně. Vzdělávání dětí ve škole, v dětských domovech či seniorů není výjimkou. Cizinecká policie Praha - Koněvova ulice je známá díky kauze s nelegálním obchodováním s čekacími lístky, které po otevření přepážek nebyly k mání. CP samozřejmě působí i v dalších částech Prahy - Cizinecká policie Praha východ a také Cizinecká policie Praha západ.

Každé oddělení cizinecké policie se zabývá trochu rozdílnou činností, rozdíl je hlavně v národnosti cizinců, kteří se do dané lokality stěhují či jí navštěvují. Cizinecká policie Ostrava se zabývá především migrací z Polska a Slovenska. Cizinecká policie Karlovy Vary je díky lázeňství vysoce navštěvovaným oddělením, hlavně cizinci z bývalého sovětského svazu. Cizinecká policie Liberec má součástí také pobytové agendy. Cizinecká policie Pardubice nabízí poradenství všem cizincům.

Historie cizinecké policie

Historie cizinecké policie sahá oficiálně do let 1935, kdy byla ministerstvem vnitra zřízena četnická letecká hlídka, která měla na starosti vzdušný prostor kolem naší země. V roce 1936 byla zřízena také pozemní stráž, která se jmenovala Stráž obrany státu. Tato stráž měla za úkol chránit důležité objekty, střežit hranice a vykonávat zpravodajskou službu. Za druhé světové války byla ,,ochrana“ hranic ,,přenechána“ SS a gestapu. Po skončení války zůstala na hranicích Finanční stráž a jednotky Pohotovostního pluku 1 NB. Bylo také obnoveno letectvo.

Od tohoto okamžiku byla naše hranice střežena, také díky tomu, že náš stát je velice strategicky umístěn a je důležitou spojkou mezi východem a západem. Byly posíleny stráže na hranicích a kontrolovaly se veškeré doklady při vstupu i opuštění ČSR. Do roku 1992 tuto ochranu poskytovala Pohraniční stráž, od 1. ledna 1993 se název změnil na Službu cizinecké a pohraniční policie České republiky. Od roku 2007, kdy se Česká republika stala součástí tzv. schengenského prostoru, byly zrušeny kontroly na hranicích.

Letiště Václava Havla
Cizinecká policie často zasahuje u Letiště Václava Havla. Foto: ceskatelevize.cz

Hrozba teroristického útoku

V současné době je největší hrozbou teroristická organizace IS (Islámský stát). Teroristé zabrali území mezi Irákem a Sýrií a prohlásili se za samostatný stát. Ten však nikdo jiný neuznává. IS chce absolutní nadvládu nad všemi muslimy v této oblasti. IS je znám také díky přísnému dodržování islámu a práva šaría. Stoupenci tohoto hnutí brutálním způsobem vraždí všechny, kteří nevyznávají stejné náboženství, tedy sunnitský islám. Toto hnutí stále roste a nyní se dostává do popředí i v ostatních zemích Evropy či Ameriky. Francie, Německo, Velká Británie nebo USA zažívají teroristické útoky velice často.

Proto je v současné době velice důležitá zvýšená ochrana obyvatel ČR. Bezpečnostní kontroly na letištích jsou posíleny, a také cizinecká policie má mnoho speciálních úkolů proto, aby co nejlépe ochránila náš stát. Některé lety mimo schengenský prostor, hlavně z východních zemí, jsou podrobovány speciální bezpečnostní kontrolou za doprovodu policie ČR a speciálně vycvičených policistů.

Cizinecká policie v Čechách

Jednotlivá oddělení cizinecké policie se samozřejmě neliší svými pravomocemi, ale hlavní rozdíl je v tom, jaké cizince kontrolují. Nejvíce vytížené oddělení v Čechách je v oblasti středních Čech (Cizinecká policie Kutná Hora, Cizinecká policie Mladá Boleslav či CP Mělník, Benešov a Kladno) kde se zdržují nejvíce přistěhovalci. Otevírací doba je různá, ale z pravidla bývá otevřeno od pondělí do pátku, od 8 do 17 hodin. Další kraje s oddělením CP jsou např. Liberecký či Karlovarský.

Karlovy Vary jsou hojně navštěvované místo s vysokou mírou cizinců. Cizinecká policie Karlovy Vary se na tyto turisty zaměřuje. Cizinecká policie Karlovy Vary má otevřeno v PO, ST a ČT. Dalším městem s CP je Sokolov. Co se týče Libereckého kraje, CP sídlí ve městech Česká Lípa nebo Jablonec. Cizinecká policie Jablonec nad Nisou cizincům umožňuje legální pobyt v ČR. Cizinecká policie Jablonec nad Nisou – otevírací doba je od pondělí do čtvrtka.

Další cizinecké policie v Čechách

SAPA tržnice
Vietnamská tržnice SAPA Praha je často navštěvována CP. Foto: sapa-praha.cz

Samozřejmě, že každé krajské město má svojí cizineckou policii, která má na starost svoje území, důležité je vědět, zda právě vaše město tuto policii má. Cizinecká policie se nachází například ve městech jako je Písek, Havlíčkův Brod nebo Klatovy. Cizinecká policie Jindřichův Hradec, Cizinecká policie Strakonice, Cizinecká policie České Budějovice nebo Cizinecká policie Plzeň jsou velmi navštěvovaná oddělení s poměrně dlouhou otevírací dobou. Cizinecká policie Plzeň se nachází na adrese Nádražní 2.

Otevírací doba, kterou má Cizinecká policie Plzeň je od 8 do 17 hodin v pondělí a ve středu. Kraj vysočina má svojí CP na adrese Cizinecká policie Jihlava, Vrchlického 46. Cizinecká policie Pardubice sídlí na adrese Bulharská 936. Cizinecká policie Ústí nad Labem provozuje zařízení pro zajištění cizinců. Cizinecká policie Ústí nad Labem je otevřena také od pondělí do středy. Cizinecká policie Chomutov, Cizinecká policie Hradec Králové, Cizinecká policie Trutnov – další oddělení chránící občany proti ilegálním přistěhovalcům.

Cizinecká policie Morava

Mezi největší CP na Moravě patří samozřejmě Cizinecká policie Brno, která také řeší nejvíce případů na celé Moravě. Cizinecká policie Brno – otevírací doba: Po a ST 8 - 17, ÚT a ČT 8 - 14 hodin. Cizinecká policie Brno rozhoduje o označení osoby za nežádoucí a také provozuje informační systém. Další město, kde sídlí Cizinecká policie – Přerov, v tomto městě je oddělení pobytových kontrol, pátrání a eskort. Cizinecká policie Přerov se specializuje na cizince z bývalého sovětského svazu a na Slovensko.

Cizinecká policie Zlín zabezpečuje přepravní nebo cestovní doklady pro všechny cizince, hlavně pro Polsko, Slovensko a východní státy. Adresa: Cizinecká policie Zlín, Pod Vrškem 5360. Další města na Moravě, ve kterých sídlí cizinecká policie – Olomouc, Uherské Hradiště nebo Břeclav.

Cizinecká policie Slezsko

V současné době je migrace velice diskutované téma, hlavně v souvislosti s možností teroristického útoku Islámského státu. Cizinecká policie Frýdek Místek se specializuje na boj proti ilegálním přistěhovalcům, otevírací doba této cizinecké policie je Po a ST od 8 do 17 hodin. V Moravskoslezském kraji je také inspektorát CP Karviná, kde řeší cizinecká policie povolení k pobytu a ochranu státních hranic. Cizinecká policie Ostrava patří mezi největší cizinecké policie Slezska. Otevřeno má Cizinecká policie Ostrava stejně jako CP Brno, od pondělí do čtvrtka.

Ředitelství služby cizinecké policie

Ředitelství služby cizinecké policie je přímo podřízené policejnímu prezidium ČR. Hlavní sídlo je na adrese Olšanská 2, Praha 3. Otevírací doba od pondělí do pátku, vždy od 8 hodin. Komunikovat můžete také prostřednictvím emailu či datové schránky. Pod každé oddělení výše napsané, spadají další města nebo jejich části. Cizinecká policie spolupracuje s ostatními bezpečnostními složkami ČR a také s ministerstvem zahraničí. Více informací o cizinecké policii naleznete na webové adrese http://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx.