Nemocenská po výpovědi: Co potřebujete vědět?

Nemocenská Po Výpovědi

Nárok na nemocenskou i po výpovědi

Po skončení pracovního poměru, ať už z jakéhokoli důvodu, se mnozí z nás ptají, zda máme nárok na nemocenskou i po výpovědi. Dobrá zpráva je, že ano, za určitých podmínek. Po skončení zaměstnání se nestáváte automaticky nezpůsobilými k práci. Pokud onemocníte v tzv. ochranné lhůtě, máte nárok na nemocenskou od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tato lhůta trvá 7 dní a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy vám skončil pracovní poměr. Pro získání nemocenské po výpovědi je nutné splnit několik podmínek. Během posledních dvou let musíte mít alespoň 90 dní nemocenského pojištění. Nemocenské pojištění se vám započítává z předchozího zaměstnání, a to i v případě, že jste v době onemocnění evidováni na úřadu práce. Důležité je, abyste onemocněli v ochranné lhůtě, tedy do 7 dnů od skončení pracovního poměru. Pokud onemocníte až po uplynutí této lhůty, nárok na nemocenskou vám nevznikne. Výše nemocenské po výpovědi se počítá stejně jako u běžné nemocenské. Zohledňuje se váš průměrný denní výdělek z předchozího zaměstnání a délka trvání pracovní neschopnosti. Pro více informací o nemocenské po výpovědi se obraťte na ČSSZ, kde vám rádi poskytnou podrobnější informace a zodpoví vaše dotazy.

Podmínky pro přiznání nemocenské

Pokud jste dostali výpověď z práce, máte i nadále nárok na nemocenskou, ale jen za určitých podmínek. Po skončení pracovního poměru totiž již nejste nemocensky pojištěni u svého bývalého zaměstnavatele. Nárok na nemocenskou vám v tomto případě vzniká, pokud onemocníte do 7 dnů od skončení zaměstnání a splňujete podmínku alespoň 30 dní nemocenského pojištění v posledních 12 měsících. Tato doba se počítá zpětně ode dne vzniku pracovní neschopnosti. Nemocenské dávky pak vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) a to od 15. dne vaší nemoci. Prvních 14 dní vám totiž žádná dávka nenáleží, tzv. ochranná lhůta. Výše nemocenské se pak odvíjí od vašeho průměrného denního výdělku, který jste pobírali před skončením zaměstnání. Je důležité si uvědomit, že pokud byste onemocněli až po uplynutí 7denní lhůty od skončení pracovního poměru, nárok na nemocenskou byste již neměli. Proto je důležité si včas zjistit všechny potřebné informace a v případě potřeby se obrátit na OSSZ, kde vám rádi poradí s konkrétním postupem.

Délka trvání nemocenské po výpovědi

Po skončení pracovního poměru, ať už výpovědí ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele, či dohodou, nárok na nemocenskou ještě nějakou dobu trvá. Délka trvání nemocenské po výpovědi závisí na tom, zda jste se po skončení zaměstnání přihlásili na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání ať už s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, nebo bez něj. Pokud se zaregistrujete, nemocenská vám bude hrazena po dobu trvání tzv. ochranné lhůty, která činí 7 dní. Během této doby vám nemocenskou vyplácí poslední zaměstnavatel. Po uplynutí ochranné lhůty přechází povinnost vyplácet nemocenskou na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), a to maximálně po dobu 280 dní. Pro získání nemocenské po výpovědi je nutné splnit podmínky nemocenského pojištění, tedy být účastníkem nemocenského pojištění alespoň po dobu 30 dnů v posledních 2 letech před vznikem pracovní neschopnosti. Dále je nutné doložit neschopenku od lékaře a včas ji doručit zaměstnavateli, resp. ČSSZ. Výše nemocenské po výpovědi se počítá z průměrného denního výdělku dosaženého v uplynulém kalendářním čtvrtletí. Pamatujte, že informace uvedené v tomto textu jsou pouze obecného charakteru a nemusí se vztahovat na všechny konkrétní případy. Pro podrobnější informace se obraťte na příslušné instituce, jako je ČSSZ nebo Úřad práce.

nemocenská po výpovědi

Výše nemocenské dávky

Pokud jste dostali výpověď z práce, ale zároveň jste v pracovní neschopnosti, máte nárok na nemocenskou i po skončení pracovního poměru. Výše nemocenské se v tomto případě počítá stejně jako v době, kdy jste byli zaměstnaní. To znamená, že se vychází z vašeho průměrného denního výdělku za posledních 12 měsíců.

Prvních 14 dní nemoci vyplácí nemocenskou váš bývalý zaměstnavatel. Od 15. dne nemoci pak nemocenskou přebírá a vyplácí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Výše nemocenské se liší podle délky trvání pracovní neschopnosti. Za prvních 21 dní dostáváte 60 % denního vyměřovacího základu, od 22. dne pak 66 %.

Je důležité si uvědomit, že nárok na nemocenskou po skončení pracovního poměru máte pouze v případě, že pracovní neschopnost vznikla v době trvání pracovního poměru, nebo v ochranné lhůtě, která činí 7 dní po jeho skončení. Pokud onemocníte až po uplynutí ochranné lhůty, nárok na nemocenskou vám nevzniká a musíte si případnou podporu v nemoci řešit s úřadem práce.

Potřebné dokumenty pro OSSZ

Pro úspěšné vyřízení nemocenské po výpovědi je nezbytné dodat na OSSZ potřebné dokumenty. V první řadě se jedná o "Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti", známější jako neschopenka. Tu vám vystaví váš ošetřující lékař po zjištění vaší pracovní neschopnosti. Dále budete potřebovat "Výpověď z pracovního poměru" od vašeho zaměstnavatele. Nezapomeňte, že OSSZ může požadovat i další dokumenty, jako například kopii vaší pracovní smlouvy nebo potvrzení o výši vašeho příjmu. Pro zjednodušení celého procesu doporučujeme kontaktovat OSSZ telefonicky nebo osobně a informovat se o specifických dokumentech, které jsou vyžadovány ve vašem konkrétním případě. Tím předejdete zbytečným komplikacím a urychlíte proces schvalování vaší nemocenské.

nemocenská po výpovědi

Neschopenka během výpovědní doby

Dostali jste výpověď a zároveň onemocněli? Zajímá vás, jak je to s neschopenkou během výpovědní doby a zda máte nárok na nemocenskou i po jejím skončení? Během výpovědní doby máte stejná práva a povinnosti jako každý jiný zaměstnanec. Pokud onemocníte, musíte standardně informovat zaměstnavatele a doručit mu neschopenku. Nemocenská vám pak náleží od prvního dne nemoci, ale pouze po dobu trvání pracovního poměru. To znamená, že pokud vám výpovědní doba skončí dříve než vaše pracovní neschopnost, nárok na nemocenskou od vašeho bývalého zaměstnavatele zaniká.

Po skončení pracovního poměru přechází výplata nemocenské na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Abyste měli nárok na nemocenskou i po skončení výpovědní doby, je nutné splnit několik podmínek. Musíte splňovat podmínky pro nárok na nemocenskou, tedy být účastniky nemocenského pojištění. To znamená, že jste v uplynulých třech letech odpracovali alespoň 180 dní nebo 270 dní za poslední 4 roky. Dále je nutné, aby vaše nemoc trvala i po dni, kdy vám skončil pracovní poměr. Pokud splňujete tyto podmínky, je nutné se do 7 dnů od skončení zaměstnání zaregistrovat na Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání. Zároveň je potřeba doložit na ČSSZ potřebné dokumenty, jako je například potvrzení od zaměstnavatele o trvání pracovního poměru a výši výdělku.

Po skončení pracovního poměru výpovědí nemusí být nutně konec nároku na nemocenskou. Je důležité znát svá práva a povinnosti, abyste o případnou podporu v nemoci nepřišli.

Božena Černá

Nemocenská během odstupného

Pokud jste dostali výpověď a zároveň jste v pracovní neschopnosti, máte nárok na nemocenskou i během výpovědní doby. Nemocenská vám v tomto případě nenáleží od zaměstnavatele, ale od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Pro získání nemocenské je nutné splnit podmínky nemocenského pojištění, tedy být účastníkem systému nemocenského pojištění. To znamená, že jste byli zaměstnáni a odváděli jste nemocenské pojištění.

nemocenská po výpovědi

Délka vašeho nároku na nemocenskou během odstupného závisí na délce vašeho nemocenského pojištění a také na délce vašeho zaměstnání u daného zaměstnavatele. Obecně platí, že čím déle jste byli zaměstnáni a platili nemocenské pojištění, tím déle budete mít nárok na nemocenskou.

Po skončení výpovědní doby a zároveň i podpůrčí doby, na kterou máte nárok, můžete přejít na podporu v nezaměstnanosti, pokud splňujete podmínky. Pro více informací o nemocenské a dávkách v nezaměstnanosti se obraťte na ČSSZ, kde vám poskytnou podrobné informace a rady ohledně vaší konkrétní situace.

Propouštění během nemoci - co dělat?

Propouštění během nemoci je nepříjemná situace, která s sebou nese řadu otázek. Dobrá zpráva je, že i když jste v pracovní neschopnosti, váš zaměstnavatel vás propustit může, ale jen z určitých důvodů. Mezi ně patří například zrušení firmy nebo nadbytečnost vaší pozice. Důležité je, že výpovědní doba v tomto případě běží až od prvního dne po skončení vaší pracovní neschopnosti. Co se týče nemocenské, po dobu výpovědní doby na ni máte nárok i nadále, a to od vašeho zaměstnavatele. Po skončení pracovního poměru pak nemocenskou vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení. Délka nemocenské po výpovědi se řídí stejnými pravidly jako v běžném případě. V případě, že máte pochybnosti o postupu vašeho zaměstnavatele nebo si nejste jistí svými právy, neváhejte se obrátit na odborníka, například na právníka specializujícího se na pracovní právo.

Nárok Během výpovědní lhůty Po skončení výpovědní lhůty
Nárok na nemocenskou Ano, pokud splňujete podmínky Pouze pokud onemocníte v ochranné lhůtě (7 dní)
Výše nemocenské 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu (pouze v ochranné lhůtě)

Ochrana před propuštěním v nemoci

Ochrana před propuštěním v nemoci je důležitým aspektem pracovního práva v České republice. Zaměstnanci v pracovní neschopnosti pobírající nemocenskou jsou chráněni před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Tato ochrana se vztahuje na období, kdy zaměstnanec pobírá nemocenské dávky, a chrání ho před ztrátou zaměstnání v době, kdy je nemocný a nemůže pracovat.

Výjimkou z této ochrany jsou situace, kdy je dána možnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, například v případě závažného porušení pracovní kázně. Dále je možné dát výpověď v době trvání ochranné lhůty, pokud je zaměstnavatel v úpadku nebo pokud se ruší jeho podnik či jeho část a zaměstnanec nemůže být dále zaměstnáván.

nemocenská po výpovědi

Po skončení ochranné lhůty, která je dána dobou pobírání nemocenské, je možné dát zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v zákoníku práce. Je však důležité si uvědomit, že i po skončení ochranné lhůty se na zaměstnance vztahuje obecná ochrana před diskriminací a protiprávním jednáním ze strany zaměstnavatele.

V případě pochybností o výpovědi v době nemoci je vhodné obrátit se na příslušný odborový orgán nebo na právníka specializujícího se na pracovní právo.

Užitečné kontakty a odkazy

V případě nejasností ohledně nemocenské po výpovědi se neváhejte obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) dle vašeho bydliště. Pro získání aktuálních informací o podmínkách a nárocích na nemocenskou dávku doporučujeme navštívit webové stránky České správy sociálního zabezpečení. Důležité informace a formuláře týkající se nemocenského pojištění naleznete také na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro zodpovězení vašich dotazů je k dispozici také bezplatná telefonní linka Informační a poradenské centrum. V případě sporu s vaším zaměstnavatelem ohledně ukončení pracovního poměru nebo nároku na nemocenskou se můžete obrátit na příslušný inspektorát práce. Užitečné rady a podporu vám může poskytnout i vaše odborová organizace, pokud jste jejím členem.

Publikováno: 03. 07. 2024

Kategorie: právo

Autor: Lucie Kliková

Tagy: nemocenská po výpovědi | informace o nemocenské po výpovědi