Nájemní Smlouva Byt

Nájemní smlouva byt: Na co si dát pozor a vyhnout se právním potížím?

Identifikace smluvních stran V této části smlouvy jasně a srozumitelně identifikujeme všechny zúčastněné strany. Uvádíme jejich plné názvy, sídla a identifikační čísla, pokud jsou k dispozici. V případě fyzických osob uvádíme jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Pokud některá ze stran...

Nášivka Policie Suchý Zip

Nášivka policie suchý zip: Originální doplněk pro fanoušky

Význam nášivek u policie Nášivky na uniformách policistů nejsou jen ozdobou, ale plní důležitou identifikační funkci. Díky nim lze na první pohled rozpoznat hodnost, specializaci i příslušnost k určitému útvaru. Například nášivka s nápisem "Policie ČR" jasně identifikuje příslušníka Policie České republiky. Dále...

Vzor Smlouvy

Potřebujete vzor smlouvy? Právo pro každého!

Co je vzor smlouvy? Vzor smlouvy je jako kuchařka pro právní dokument. Obsahuje předem připravený text, který pokrývá obvyklé situace a ustanovení pro daný typ dohody. Místo abyste psali smlouvu od nuly, můžete použít vzor jako výchozí bod a upravit ho podle svých konkrétních potřeb. Pamatujte si ale, že vzor smlouvy je jen...

Jak Dlouhá Je Výpovědní Lhůta

Výpovědní lhůta: Co potřebujete vědět?

Základní délka výpovědní lhůty Základní délka výpovědní lhůty v pracovním poměru činí ze zákona dva měsíce. Tato lhůta běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a platí pro obě strany – jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. To znamená, že pokud zaměstnanec...

Psychotesty Policie Zdarma

Zvládnete psychotesty policie? Vyzkoušejte si je zdarma!

Význam psychotestů u policie Psychotesty představují důležitou součást přijímacího řízení k Policii ČR. Jejich cílem je zhodnotit psychickou způsobilost uchazečů pro náročnou práci policisty. Zkoumají se vlastnosti jako odolnost vůči stresu, schopnost rozhodování pod tlakem, emoční stabilita a komunikační dovednosti....

Městská Policie Pardubice

Městská policie Pardubice: Co chystá?

V dnešní uspěchané době se stále častěji setkáváme s pojmem "vyhoření". Co to ale vlastně je a jak ho poznáme? Vyhoření, neboli syndrom vyhoření, je stav fyzického, emocionálního a mentálního vyčerpání. Projevuje se ztrátou motivace, cynismem, únavou a pocity beznaděje. Často postihuje lidi v náročných profesích,...

Nájemní Smlouva Vzor

Bezchybná nájemní smlouva vzor: Průvodce pro pronajímatele i nájemce

Povinné náležitosti smlouvy Smlouva je dohoda dvou či více stran, která zakládá, mění nebo ruší jejich práva a povinnosti. Aby byla smlouva platná, musí splňovat určité náležitosti. Mezi povinné náležitosti smlouvy patří: označení smluvních stran, předmět smlouvy a projev shody vůle smluvních stran. Označení...

Policie Cheb Zprávy

Policie Cheb: Nejnovější zprávy z černé kroniky

Aktuality z Chebu V Chebu se pořád něco děje! Minulý týden se na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad konal tradiční farmářský trh, kde si Chebané mohli nakoupit čerstvé ovoce, zeleninu a další lokální produkty. Velký zájem byl o med a medovinu z nedaleké včelí farmy. Proběhl také benefiční koncert pro chebský útulek...

Výpočet Odškodnění Pracovního Úrazu

Pracovní úraz: Jak vypočítat odškodnění?

Pracovní úraz a odpovědnost zaměstnavatele Každý zaměstnavatel v České republice má ze zákona povinnost chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Tato povinnost se vztahuje i na situace, kdy dojde k pracovnímu úrazu. Zaměstnavatel nese odpovědnost za škodu, která zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu vznikla, a to...

Policie Krumlov / Zpravodajství

Krumlovská policie informuje o aktuálním dění

Aktuality policie Krumlov V Českém Krumlově a okolí se v uplynulém týdnu policisté zabývali několika případy narušení veřejného pořádku. Nejčastěji šlo o výtržnosti pod vlivem alkoholu, a to zejména v nočních hodinách. Policisté řešili také několik případů drobných krádeží a vloupání do aut. Vyzýváme...